Hírek

Megjelent Irodánk 2011-es karácsonyi füzete, amely az új Polgári Törvénykönyv tervezetének a szerződési jogra vonatkozó főbb újításait mutatja be...

2011. szeptember 23.

Csődjogi előadás

A TREND HUNGARY Kft. szervezésében előadást tartott Irodánkban dr. Csőke Andrea, a Legfelsőbb Bíróság bírája...

A fiókteleptörvény hatálybalépését követően számtalan társaság alakította át a működési struktúráját, és tevékenységét fióktelep vagy ¬ külföldi székhelyű vállalkozás befektetési, kiegészítő befektetési, árutőzsdei szolgáltatást, valamint befektetési alapkezelési, elszámolóházi, tőzsdei, továbbá közraktározási tevékenységet végző fióktelepe esetén – pénzügyi fióktelep formájában végzi...

Hagyományainkhoz hűen megjelent Irodánk 2010-es karácsonyi füzete, amely a közvetítők témakörét járja körül...

Egy precedensértékű perben a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a bankok jogosultak a gépjármű-kereskedőknek fizetett ügyfélszerzési jutalékot egy összegben elszámolni, és nem kell azt elhatárolni a kihelyezett hitelek futamidejére...