Hírek

Egy precedensértékű perben a Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a bankok jogosultak a gépjármű-kereskedőknek fizetett ügyfélszerzési jutalékot egy összegben elszámolni, és nem kell azt elhatárolni a kihelyezett hitelek futamidejére...

Értékpapírjog és a tőkepiac szabályozása címmel megjelent irodánk partnere, Tomori Erika új könyve...

Irodánk munkatársa, Gárdos Péter, évek óta részt vesz az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében. Új cikkében javaslatot tesz a faktoringnak az új Ptk...

Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből címmel Gárdos Péter szerkesztésében megjelent tanulmánykötet összegyűjti a rendszerváltás óta a fiduciárius biztosítékok körében született tanulmányokat...