A MiFID II. aktuális kérdései

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. március 31-én mintegy 518 oldalon jelentek meg a MiFID II és MiFIR uniós jogforrások végrehajtási normái, az ún. RTS-ek és ITS-ek. A 28 rendeletből és 1 irányelvből álló joganyagból a rendeletek az uniós tagállamokban, így Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóak.

Az alábbi linkre kattintva áttekintést adunk a jogszabályokról.AKTUÁLISGyakran felmerülő kérdés, hogy ha egy magánszemély vagy egy vállalkozás a saját pénzét, tőkéjét, vagyonát tőzsdei vagy tőzsdén kívüli ügylet keretében pénzügyi eszközökbe fektei és ezen eszközöket később nyereség reményében továbbértékesíti, akkor ez a tevékenység a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007...

Részletek

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) a korábbi konzultációk alapján konkrét intézkedéseket fogadott el a bináris opciókkal és a különbözeten alapuló ügyletekkel (CFD-k) kapcsolatban...

Részletek

Az EU-ban létrehozott, kezelt vagy forgalmazott pénzpiaci alapokról szóló 2017/1131 rendelet szabályait (PPA rendelet) 2018...

Részletek

Az EU Bizottság 2018. január 25-én felszólította a MiFID II átültetésével késedelmeskedő uniós tagállamokat arra, hogy teljes körűen hajtsák végre a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvek, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv, továbbá az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelme, a termékirányítási kötelezettségek, valamint a díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017/593 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelv átültetését...

Részletek