Hírek

A Pp. egészét átható legfontosabb alapelv a perkoncentráció elve, amely alapján a polgári perben a bíróságnak és a feleknek törekedniük kell arra, hogy az ítélet meghozatalához szükséges valamennyi tény és bizonyíték olyan időpontban álljon rendelkezésre, hogy a jogvita lehetőleg egy tárgyaláson elbírálható legyen...

Részletek

Gyakran felmerülő kérdés, hogy ha egy magánszemély vagy egy vállalkozás a saját pénzét, tőkéjét, vagyonát tőzsdei vagy tőzsdén kívüli ügylet keretében pénzügyi eszközökbe fektei és ezen eszközöket később nyereség reményében továbbértékesíti, akkor ez a tevékenység a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007...

Részletek

A jogvita tárgya A Pécsi Ítélőtábla egy 2005-ben kötött szerződés alapján fogyasztó részére nyújtott, jelzálogjoggal biztosított lakásvásárlási kölcsön kapcsán foglalkozott egyes, a zálogszerződés tisztességtelenségével kapcsolatos kérdésekkel...

Részletek

Az új Pp.-ben részben változtak a bíróság hatáskörére és illetékességére vonatkozó szabályok. A hatáskör tekintetében az egyik lényeges változás, hogy a közigazgatási jogviták leválasztásra kerültek a polgári perrendtartás szabályairól, azokat közigazgatási perben a közigazgatási bíróságok bírálják el az új közigazgatási perrendtartás alapján...

Részletek