Hírek

A Polgári Jog 2019/9-10. számában megjelent Gárdos István cikke a biztosítéki célú átruházásról. A tanulmány konklúziója szerint "Úgy tűnik, mintha a jogalkotó megijedt volna a Ptk...

Részletek

A BH2017. 401. számú eseti döntésében a Kúriának elsődlegesen abban kellett állást foglalni, hogy egy 2013...

Részletek

A 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv megtiltja a biztosítéki célú tulajdonátruházást, engedményezést és vételi jog kikötést...

Részletek

Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből címmel Gárdos Péter szerkesztésében megjelent tanulmánykötet összegyűjti a rendszerváltás óta a fiduciárius biztosítékok körében született tanulmányokat...

Részletek