Hírek

Tisztázódott, hogyan kell alzálogjogot alapítani Módosult néhány zálogjogi szabály. A módosítás elsősorban az alzálogjog alapítását [Hbny...

Részletek

A jogvita tárgya A Pécsi Ítélőtábla egy 2005-ben kötött szerződés alapján fogyasztó részére nyújtott, jelzálogjoggal biztosított lakásvásárlási kölcsön kapcsán foglalkozott egyes, a zálogszerződés tisztességtelenségével kapcsolatos kérdésekkel...

Részletek

A Kúria 4/2016. számú határozatában úgy foglalt állást, hogy jövőben megszerzendő ingókra vagy követelésre alapított zálogjog, illetve a vagyont terhelő zálogjog esetében a zálogjog akkor jön létre (keletkezik), amikor a zálogjog tárgya létrejön (illetve azon az elzálogosító megszerzi a rendelkezési jogot)...

Részletek

A Kúria kimondta, hogy mivel a korábbi adásvételi szerződés felbontása következtében a hitelező az adóssal szemben csak kötelmi jogviszonyban vesztette el az ingatlan feletti rendelkezési jogát, a hitelező által kötött jelzálogszerződés érvényes [Kúria Pfv...

Részletek