Hírek

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII...

A Fővárosi Ítélőtábla nemrég közzétett ítéletében a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 30. § (2) bekezdésében foglalt, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével szemben támasztott elvárható gondosság követelményét értelmezte...

Örömmel adunk hírt arról, hogy nagy sikerrel zárult a Gárdos István emlékére meghirdetett pályázatunk...

Irodánk tagjai közül többen szerzői neves jogi kommentároknak.    Tomori Erika nevéhez fűződik a tőkepiaci törvény kommentárja...

A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói a 2004/109 EK irányelv rendelkezései szerint a pénzügyi év végét követő négy hónapon belül kötelesek közzétenni az éves pénzügyi beszámolóikat...