Hírek

A Fővárosi Ítélőtábla nemrég közzétett ítéletében a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 30. § (2) bekezdésében foglalt, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével szemben támasztott elvárható gondosság követelményét értelmezte...

Irodánk tagjai közül többen szerzői neves jogi kommentároknak.    Tomori Erika nevéhez fűződik a tőkepiaci törvény kommentárja...

A Kúria egy közelmúltban hozott döntésében azt a kérdést vizsgálta, érvényesítheti-e a hitelező a kft...

A jogvita tárgya Az itt elemzett döntést a Győri Ítélőtábla egy felszámolási eljárásban benyújtott hitelezői kifogás alapján folyt eljárásban hozta (Cstv...

A jogi személyek vezető tisztségviselőinek felelőssége az elmúlt hónapokban a viták kereszttüzébe került...