Hírek

A három európai felügyeleti hatóság (EBA, EIOPA és ESMA) 2022. június 2-án útmutatót adott ki a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 EU rendelet („SFDR”) szabályozástechnikai standardjainak tervezetéhez („RTS”)...

A biztosítások és foglalkoztatói nyugdíjak felügyeletét ellátó európai hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság („EIOPA”) nemrég közzétette első – a piaci szereplőkre kötelező erővel nem bíró – értelmezéseit a biztosítási értékesítésről szóló 2016/97 (EU) irányelv („IDD”) két felhatalmazáson alapuló rendeletének egyes részletszabályaival összefüggésben...