Hasznos útmutató jelent meg az SFDR szabályozástechnikai standardjairól

Befektetés, ESMA, EBA, EIOPA 2022. június 8.

A három európai felügyeleti hatóság (EBA, EIOPA és ESMA) 2022. június 2-án útmutatót adott ki a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 EU rendelet („SFDR”) szabályozástechnikai standardjainak tervezetéhez („RTS”).

Az RTS nagy terjedelme és technikai részletessége miatt a piacon sok kérdésben alakult ki bizonytalanság, amit a felügyeleti hatóságokhoz benyújtott kérelmek nagy száma is jól mutat. Ennek megfelelően az útmutató célja, hogy elősegítse az RTS által előírt közzétételi követelmények könnyebb megértését, azok 2023. január 1-jei tervezett alkalmazása előtt. Az útmutató az alábbi témákat érinti:

  • fenntarthatósági mutatók használata;
  • főbb káros hatások (PAI) számítása és közzététele;
  • a szerződéskötést megelőző és időszakos közzétételek;
  • közvetlen és közvetett befektetésekkel kapcsolatos közzététel;
  • a taxonómiával összefüggő pénzügyi termékekkel kapcsolatos közzététel;
  • a „nem okoz jelentős kárt” (“do not significantly harm”) elv közzététele;
  • befektetési lehetőséggel rendelkező termékekre vonatkozó közzététel.

Az útmutató itt elérhető el: JC 2022 23 - Clarifications on the ESAs' draft RTS under SFDR (europa.eu)

Az útmutató nagymértékben elősegíti az RTS közelgő alkalmazandóságára történő hatékony felkészülést.

Vissza a hírekhez