Az EIOPA közzétette első értelmezéseit a biztosítási értékesítésről szóló irányelv felhatalmazáson alapuló rendeleteivel kapcsolatban 2018. augusztus 28.

A biztosítások és foglalkoztatói nyugdíjak felügyeletét ellátó európai hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság („EIOPA”) nemrég közzétette első – a piaci szereplőkre kötelező erővel nem bíró – értelmezéseit a biztosítási értékesítésről szóló 2016/97 (EU) irányelv („IDD”) két felhatalmazáson alapuló rendeletének egyes részletszabályaival összefüggésben.

Az IDD felhatalmazása alapján a Bizottság 2017. szeptember 21-én két rendeletet fogadott el az IDD által szabályozott egyes kérdések kiegészítéséről: az egyik az (EU) 2017/2358 felhatalmazáson alapuló rendelet a termékfelügyeleti és -irányítási követelmények kiegészítéséről, a másik az (EU) 2017/2359 felhatalmazáson alapuló rendelet a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítésére vonatkozó üzletviteli szabályok kiegészítéséről. E rendeletek – az alkalmazásuk kezdőnapja tekintetében tavasszal elfogadott módosítása miatt – 2018. október 1-től alkalmazandóak.

Annak érdekében, hogy a biztosításértékesítők jobban fel tudjanak készülni e rendeletek helyes és eredményes végrehajtására, az EIOPA által közzétett értelmezések megpróbálnak iránymutatást adni a termékfelügyeleti és -irányítási követelményekkel (így például a célpiac meghatározásával), valamint a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítése esetén releváns összeférhetetlenségi követelményekkel, az összeférhetetlenségi politikával, az ösztönzőkkel és ezek értékelésével, az alkalmasság és megfelelőségi teszttel és ennek értékelésével kapcsolatos egyes kérdésekben.

Az EIOPA értelmezései itt érhetőek el.

Vissza a hírekhez