Hírek

Egy pénzügyi intézmény a pénzügyi és kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó szerződéseit kevés kivétellel csak írásban kötheti meg (hitelintézeti törvény - Hpt...

Részletek

A technológia folyamatos változása, fejlődése a jogalkalmazók számára újabb és újabb jogértelmezési kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az új technológiák segítségével aláírt, vagy az új technológiákon keresztül a másik féllel közölt nyilatkozat, szerződés teljesíti-e a jogszabályok által megkívánt írásba foglalási, írásbeliségi követelményt...

Részletek