Elhalasztották az egységes elektronikus beszámolási formátum alkalmazásának kezdő időpontját

Értékpapírjog Elszámolás, Elektronikus, Irányelv, EU 2021. március 4.

A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói a 2004/109 EK irányelv rendelkezései szerint a pénzügyi év végét követő négy hónapon belül kötelesek közzétenni az éves pénzügyi beszámolóikat.


Az irányelv előírja, hogy 2020. január 1-jei hatállyal minden éves pénzügyi beszámolót egységes elektronikus beszámolási formátumban kell elkészíteni. Az egységes elektronikus beszámolási formátumot a bizottság 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelete rögzíti. Az előzőek alapján számos kibocsátó lenne köteles idén áprilisig a beszámolóit közzétenni egységes elektronikus beszámolási formátumban.


Az európai uniós jogalkotó azonban felismerte, hogy a koronavírus okozta járványhelyzetre tekintettel a beszámoló közzétételére vonatkozó fenti kötelezettség a jelen helyzetben indokolatlan többlet terhet és költséget róna a piaci szereplőkre, ezért folyamatban van annak az európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elfogadása, amely szerint a tagállamok egy évvel elhalaszthatják az éves pénzügyi beszámolók egységes elektronikus beszámolási formátum használatával való elkészítésére és közzétételére vonatkozó követelmény alkalmazását.

A rendelettervezet szerint, amennyiben egy tagállam a halasztás lehetőséggel élni kíván, arról tájékoztatnia kell a Bizottságot.


A 2021. február 27-én megjelent 1078/2021. (II.27.) Kormányhatározat szerint a Kormány felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a halasztásról tájékoztassa a Bizottságot, valamint, hogy tájékoztassa az érintetteket. A Pénzügyminisztérium honlapján közzétett tájékoztatás szerint a fenti kötelezettséget a 2021-es pénzügyi év tekintetében kell teljesíteni.


A tájékoztatás a következő linken érhető el:

https://kormany.hu/hirek/magyarorszag-el-a-lehetoseggel-halaszthato-az-egyseges-elektronikus-beszamolasi-formatum-alkalmazasa

Vissza a hírekhez