Hírek

Sokszor felmerül a kockázati- és magántőke-befektetésekkel kapcsolatban a tőkefinanszírozást igénylő céltársaságok és tulajdonosaik részéről, hogy a tőkebefektető túlzónak tűnő garanciákat kér a befektetése megtérülésének biztosítékaként...

Részletek

A felperes egy szálloda-beruházás megrendelője, az alperes pedig annak kivitelezője, aki teljesítési biztosítékként bankgaranciát adott a felperesnek...

Részletek

Több érdekes kérdésben foglalt állást a Szegedi Ítélőtábla egy kölcsönügylet kapcsán. A felperes egy 2014...

Részletek

A jogvita tárgya A Pécsi Ítélőtábla egy 2005-ben kötött szerződés alapján fogyasztó részére nyújtott, jelzálogjoggal biztosított lakásvásárlási kölcsön kapcsán foglalkozott egyes, a zálogszerződés tisztességtelenségével kapcsolatos kérdésekkel...

Részletek