Hírek

A Fővárosi Ítélőtábla nemrég közzétett ítéletében a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 30. § (2) bekezdésében foglalt, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével szemben támasztott elvárható gondosság követelményét értelmezte...

A Kúria egy friss döntésében érintette az engedményezéssel és az engedményezési szerződéssel kapcsolatban a kötelezettől elvárható gondosság kérdését...