Részvétel a tárgyaláson, a tárgyalás elmulasztásának következményei 2018. május 8.

A Pp. a perhatékonyság biztosítása érdekében szigorú jogkövetkezményeket ír elő mind perfelvételi, mind pedig az érdemi tárgyalás elmulasztása esetére.

 A perfelvételi szak és azon belül is a perfelvételi tárgyalás különös hangsúlyt kap a perben, amelyet kifejez az is, hogy a felek (képviselőik) kötelesek a perfelvételi tárgyaláson megjelenni. Amennyiben valamennyi fél elmulasztja a tárgyalást, vagy az egyik fél mulaszt és a másik fél nem kéri az eljárás folytatását, akkor a bíróság az eljárást hivatalból megszünteti. A felperes tehát nem kérheti a perfelvételi tárgyalás távollétében való megtartását; ha a tárgyaláson nem jelenik, akkor az alperes ellenkező kérelme hiányában a bíróság megszünteti a pert.

Amennyiben a perfelvételi tárgyalás a jelen lévő fél kérelmére megtartásra kerül, akkor beállnak az úgynevezett eljárási vélelmek. Ilyen esetben ugyanis úgy kell tekintetni, hogy a mulasztó fél nem vitatja a megjelent fél tárgyalást megelőzően vagy tárgyaláson előterjesztett tényállítását, jogállítását, illetve bizonyítékát, valamint nem ellenzi a kérelme, indítványa teljesítését, kivéve, ha korábban ezekkel ellentétes nyilatkozatot tett. Továbbá úgy kell tekinteni, hogy a mulasztó fél a keresete vagy ellenkérelme megalapozásához egyéb perfelvételi nyilatkozatot nem kíván, illetve nem tud tenni, és a mulasztó féllel közöltnek kell tekinteni a tárgyaláson jelen lévő fél nyilatkozatát, a tárgyaláson csatolt, illetve kézbesíthető iratot. A perfelvételi szak a mulasztó fél távollétében akár le is zárható kivéve, ha a perfelvételi tárgyalást a Pp.-ben meghatározott okból a bíróságnak el kell halasztania.

A perfelvételi tárgyalás elhalasztásának nincs helye önmagában azért, mert a fél jelenlévő képviselője azért nem tud valamely nyilatkozatot megtenni, mert a jelen nem lévő fél vagy annak más jelen nem lévő képviselője rendelkezik a szükséges ismeretekkel.

Ha az érdemi tárgyalást valamennyi fél elmulasztja, vagy az érdemi tárgyaláson megjelent egyik fél sem kívánja az ügy tárgyalását, és a mulasztó fél nem kérte a tárgyalás távollétében történő megtartását, a tárgyalás időpontjától az eljárás szünetel kivéve, ha a bíróság a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát követően az érdemi tárgyalást nyomban megtartja.

Az érdemi tárgyalás esetére a tárgyalást elmulasztó fél tekintetében a perfelvételi tárgyalást elmulasztó félre vonatkozó eljárási vélelmek alkalmazandók.

Korábbi cikkeink az új Pp. témakörében:

- A peres iratokra vonatkozó formalizmus

- A határidők jelentőségének megváltozása

- Újdonságok a hatáskör és az illetékesség szabályaiban

Vissza a hírekhez