PRIIPs – egyszerűsítés a befektetési alapok kiemelt befektetői információinál

Szerző: dr. Biró Zsófia

2023. január 1-jétől változik a nyilvános befektetési alapoknál a közzétételre kerülő kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokkal kapcsolatos szabályozás. A pénzügyi szektort érintő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi XX. törvény (Módtv.) a befektetési alapokat szabályozó 2014. évi XVI. törvénynek (Kbftv.) a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokkal összefüggő rendelkezéseit is érinti.

Nem kötelező KID-re cserélni a meglévő KIID-eket


A szabályozás előzménye a cikksorozatunkban korábban ismertetett 1286/2014/EU rendelet (PRIIPs rendelet), mely a lakossági befektetési csomagtermékek, illetve a biztosítási alapú befektetési termékek előállítói számára előírja az adott termékekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, azaz KID (key information document) alkalmazását. A PRIIPs rendelet a hatályba lépése óta mentesíti az ÁÉKBV (UCITS) alapkezelőket, a befektetési társaságokat, valamint az ÁÉKBV-k befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyeket a KID alkalmazása alól, lehetővé téve számukra a rövidebb terjedelmű kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, az ún. KIID (key investor information document) alkalmazását, melyet a Kbftv. kiemelt befektetői információ, azaz KBI néven ismer. A mentesség 2022. december 31. napjáig szól.

A fentiekre tekintettel a hivatkozott befektetési termékek hazai előállítóit az év vége közeledtével egyre inkább foglalkoztatja a kérdés, hogy kötelesek-e a meglévő KBI-ket a részletesebb, PRIIPs rendeletben foglaltaknak megfelelő KID-ekkel felváltani.

A fenti bizonytalanságnak hivatott pontot tenni a végére a Kbftv. módosítása, mely 2023. január 1. napjával lép hatályba és az alapkezelőknek kedvező, új szabályokat tartalmaz.

A befektetési jegyek forgalomba hozatalának feltételrendszere – melyek között szerepel a befektetési alapra vonatkozó KBI/KIID közzététele – azzal a szabállyal egészül ki, hogy az alapkezelők nem kötelesek a Kbftv. szerinti KBI/KIID előállítására, amennyiben az adott termék vonatkozásában rendelkeznek a PRIIPs rendelet szerinti KID-del.

A fentiekkel összhangban a Kbftv.-nek a KBI-vel szembeni követelményeiről szóló szakasza is kiegészül egy újabb bekezdéssel, mely rögzíti, hogy ha a KBI/KIID megfelel a PRIIPs rendelet KID-re irányadó követelményeknek, akkor teljesíti a Kbftv. által a KBI-kel szemben előírt követelményeket.

Összegezve a fent leírtakat, a jó hír az, hogy a KBI-k KID-ekre való lecserélése a szabályozás jelen állása szerint nem kötelessége az alapkezelőknek. A Kbftv. ugyanis továbbra is abból indul ki, hogy a hatálya alá tartozó intézmények elsősorban a Kbftv. által szabályozott KBI-ken keresztül tájékoztatják befektetőiket termékeik főbb tulajdonságairól.

Rögzítésre kerül továbbá, hogy amennyiben az alapkezelő valamely termékre vonatkozóan rendelkezik a részletesebb tartalmú, PRIIPs rendelet szerinti KID-del, úgy ez a dokumentum magában foglalja a Kbftv. szerinti KBI tartalmi elemeit és önmagában megfelel a befektetők tájékoztatására szolgáló dokumentumokkal szembeni követelményeknek, nem várja tehát el a jogalkotó, hogy az adott termékre vonatkozóan egy szűkebb tartalmú KBI is készüljön, valamint azt sem, hogy a termék rendelkezzen mind az EU rendelet, mind pedig a magyar törvény szerinti tájékoztató dokumentummal. 

A cikksorozathoz tartozó korábbi írások az alábbi linkeken érhetőek el:

  1. Hatályba lépett a PRIIPS Rendelet
  2. PRIIPs – új szabályozástechnikai standard (RTS) tervezetek
  3. PRIIPs – Újabb módosítás várható

Cikkek

Cikkek