Hatályba lépett a PRIIPS Rendelet

Biztosítási jog 2015. január 15.

2014. december 9-én jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában és 2014. december 29-én lépett hatályba az Európai Parlament és Tanács 1286/2014. számú rendelete a csomagolt befektetési és biztosítási termékekhez („packaged retail and insurance-based invetment products” – PRIIP) kapcsolódóan nyújtandó kiemelt információs dokumentumokról („key information document – KID). A rendelet közkeletű neve: PRIIPS Rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet szabályai a magyar jogban közvetlenül, azaz átültetés nélkül hatályosak.

A Rendelet szabályait 2016. december 31-étől kell alkalmazni, ugyanakkor az ÁÉKBV alapok vonatkozásában az alkalmazás kezdő időpontja csak 2019. december 31. Ez utóbbi átmeneti időszak vonatkozik a nem ÁÉKBV befektetési alapokra is, abban az esetben, ha a kiemelt információs dokumentum vonatkozásában az adott tagállam az ÁÉKBV-ékre vonatkozó rezsimet rendelte alkalmazni. Ez az átmeneti időszak a Rendeletnek a 2018. december 31-ére ütemezett felülvizsgálata alkalmával akár meg is hosszabbodhat majd.

A rendelet hatálya kiterjed minden olyan – a lakossági ügyfelek részére értékesített – befektetési és biztosítási termékre, amely esetében a befektetőnek fizetendő összeg, illetve biztosítás esetén a lejáratkor vagy visszavásárláskor fizetendő összeg valamilyen piaci faktor alakulásához van kötve.

A Rendelet hatálya alá tartozó terméktípusokról, a tájékoztató tartalmára vonatkozó előírásokról, illetve az ahhoz kapcsolódó panaszkezelési eljárásról egy korábbi cikkünk már tartalmaz rövid összefoglalást.

A Rendelettel kapcsolatos tájékozódást elősegítendő az alábbiakban címszavakban ismertetjük a Rendelet alapján elkészítendő kiemelt információs dokumentum formátumával és tartalmával kapcsolatos elvárásokat.

A dokumentum formai jellemzői:

 • Maximum 3 A4-es oldal;
 • A lakossági ügyfelek számára fontos információt tartalmazza;
 • Könnyen olvasható, azaz megfelelő betűmérettel készül;
 • A nyelvezet és a stílus világos és érthető;
 • A grafikai elemek is a könnyebb értelmezhetőséget szolgálják;
 • A brandre való utalás nem homályosítja el a kiemelt információkat;
 • Az adott tagország hivatalos nyelvén készül;
 • Részletes formai megkötéseket a Rendelet 8. cikket tartalmaz.

Tartalmi elemek – „Mi a termék?”:

 • A termék természete és fő jellemzői;
 • Típusa;
 • Céljai és az azok elérésére felhasznált eszközök;
 • A megcélzott befektető leírása, különös tekintettel a veszteség viselésére való képessége és a futamidőre vonatkozó elvárása;
 • Biztosítási szolgáltatások, és az azokat kiváltó események;
 • Futamidő, ha meghatározható.

Tartalmi elemek – „Mik a kockázatok és mit kaphatok cserébe?”

 • Kockázati besorolás szöveges magyarázattal;
 • A tőkeveszteség maximális mértéke és esetleges egyéb fizetési kötelezettségek;
 • A teljesítmény lehetséges alakulása;
 • A hozam feltételei és esetleges korlátai;
 • Esetleges adóvonzatok.

További tartalmi elemek

 • Védelem fizetésképtelenség esetére;
 • Költségek;
 • Futamidő és lejárat előtti visszaváltás;
 • Felmondásra vonatkozó rendelkezések;
 • Panaszkezelés.

A bevezetésben közreműködő hatóságok, így a tagállami felügyeletek, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority – ESMA), illetve az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj Hatóság (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) az elkövetkezendő másfél évben ki fognak dolgozni a Rendelet alkalmazásához szükséges technikai sztenderdeket (regulatory technical standards – RTS), amelyeket azok véglegesítését követően az Európai Bizottság elfogad majd. E sztenderdek közzététele folyamatosan történik majd, azok figyelemmel kísérése a Rendelet alkalmazására való felkészülésben fontos szerepet fog majd játszani. 

Vissza a hírekhez