PRIIPs – Újabb módosítás várható

Biztosítási jog Befektetés 2022. május 5.

2023. január 1-jétől várhatóan módosul az 1286/2014/EU rendelet (PRIIPs rendelet - packaged retail and insurance-based investment products). Amint arra korábbi hírünkben is utaltunk, a PRIIPs rendelet a lakossági befektetési csomagtermékek, illetve a biztosítási alapú befektetési termékek előállítói által elkészítendő kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szól.

 

A PRIIPs rendelet értelmében a hivatkozott termékek előállítói főszabály szerint kötelesek az adott termékekre vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot, azaz KID-et (key information document) alkalmazni. Az ÁÉKBV (UCITS) alapkezelőket, a befektetési társaságokat, valamint az ÁÉKBV-k befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyeket azonban a PRIIPs rendelet a hatályba lépése óta mentesíti a KID alkalmazása alól, lehetővé téve számukra a rövidebb terjedelmű kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum, az ún. KIID (key investor information document) alkalmazását. A KIID-et a befektetési alapkezelést szabályozó 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) kiemelt befektetői információ, azaz KBI néven ismeri és alkalmazási kötelezettségét kiterjeszti az alternatív befektetési alapokra, az ABA-kra is azzal, hogy KIID-et kell készítenie és alkalmaznia minden nyilvános nyíltvégű befektetési alapnak.

 

A PRIIPs rendelet szerinti KID készítése és alkalmazása alóli mentesség eredetileg 2019. december 31-ig élt volna, a PRIIPs rendelet azonban időközben többször módosult: a jelenleg hatályos változat szerint az alapkezelő társaságok 2022. december 31. napjáig élvezhetik a mentesség előnyeit, ezt követően kötelesek valamennyi KIID-et a terjedelmesebb KID-re cserélni.

 

A KIID és a KID között formai és tartalmi szempontból is számos különbség mutatkozik, ami nehézzé teszi a PRIIPs rendelet szerinti követelmények teljesítését a megszokott és általánosan használt KIID (KBI) dokumentumokhoz képest. A megfelelés nehézségei is indokolták a PRIIPs rendelet szerinti KID bevezetésének többszöri elhalasztását.

 

Az Európai Bizottság a PRIIPs szabályozási keretrendszer fejlesztése érdekében felkérte az Európai Felügyeleti Hatóságok Vegyes Bizottságát, hogy 2022. április 30-i határidővel terjessze elő a PRIIPs rendelet további módosításával összefüggő javaslatait. Az Európai Felügyeleti Hatóságok ajánlásai bővebben itt tekinthetőek meg.

 

Az uniós joganyag változásainak szükségszerű következménye a Kbftv. módosítása. A módosítási tervezet egyelőre megengedőbbnek tűnik az uniós szabályokhoz képest, tekintettel arra, hogy a KIID-ről (KBI-ről) a KID-re való áttérést csupán alternatívaként szabályozza.

 

Összegezve a fent leírtakat, a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokkal összefüggő jogi szabályozás változása várható, ami az érintett társaságok számára intézkedési kötelezettséget tartalmaz majd.

Vissza a hírekhez