Bankjog

A bankjog és a finanszírozás teljes területén jogi tanácsadást nyújtunk ügyfeleink számára. Csapatunk felkészült arra, hogy támogatást nyújtson ügyfeleink számára a napi működést érintő compliance kérdésekkel kapcsolatban, szerződésminták, komplex tranzakciós dokumentumok, belső szabályzatok elkészítéséhez, a prudenciális felügyeletet ellátó szerv előtti eljárás során, a felmerült, akár nemzetközi fórumok előtti bonyolult jogvitákban. Ügyfeleink között a pénzpiac valamennyi szegmense megtalálható: hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, közvetítők, felügyeletek. Kiemelten fontosnak tartjuk a tudásmegosztást, amelynek keretében számos fórumon segítjük a jelenlegi és a jövőbeli piaci szereplőket, hogy megismerjék a folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó jogi követelményeket. A bankjogi és finanszírozási csapatunkat és annak több tagját rangsorolja a Chambers, a Legal500 és az IFLR1000.

Tevékenységünk

Alapítás, engedélyezés

A magyar kereskedelmi banki szektor létrejöttétől részt veszünk piaci szereplők alapításában, átstrukturálásában és ezek engedélyeztetésében.

Compliance

A folyamatosan változó jogi környezethez való alkalmazkodás még a legnagyobb vállalkozás számára is komoly nehézséget jelenthet. A csapatunk alapos ismerettel rendelkezik a pénzpiac szereplőinek napi működésére vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban, így segítséget tudunk nyújtani ügyfeleink számára az új szabályokhoz való igazodás során. Hatékony támogatást nyújtunk a piaci szereplők részére felügyeleti ellenőrzés során.

Vállalatfinanszírozás

Rendszeresen nyújtunk jogi szolgáltatást hitelügyletek és azok restrukturálása során mind a hitelező pénzügyi intézmények, mind a finanszírozott vállalkozások számára. Kollégáink az ügyfeleink igényeit, üzleti stratégiáját ismerve, a piaci szokások ismeretében képesek hatékony megoldásokkal elmozdítani az üzleti tárgyalásokat.

Portfólióátruházás

A hitelügyletekből származó portfólió átruházása a hitelügyletekre, a fogyasztói jogokra, a biztosítékokra, a biztosítókra és a kockázattelepítésre vonatkozó jogszabályok alapos ismeretét igényli. A több mint negyed évszázad alatt megszerzett tudásunknak köszönhetően, csapatunk az ilyen tranzakciók minden apektusát képes hatékonyan kezelni. Büszkék vagyunk, hogy a jól ismert és a piacon régóta alkalmazott struktúrák mellett közreműködhettünk új megoldások (pl. forward flow tranzakciók) kialakításában.

Fintech

Támogatást nyújtunk start-up cégek és inkumbens piaci szereplők számára fintech megoldások bevezetésével kapcsolatban. Kiemelten foglalkozunk érintésmentes fizetési megoldásokkal, elektronikus pénz kibocsátásával, digitális fizetési megoldásokkal, open bankinggel, API-vezérelt számlázási megoldásokkal kapcsolatos kérdésekkel. Büszkék vagyunk, hogy a csapatunk a szerzője a Mondaq fintech útmutatójának, valamint hogy kollégáink rendszeres előadói a fintech konferenciáknak.

Vitarendezés

A peres csapattal együttműködve állami és választottbíróság, az Alkotmánybíróság és nemzetközi fórumok előtt képviseljük ügyfeleinket a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatással, valamint a prudenciális megfeleléssel kapcsolatos jogvitákban. További információ

Vegyes ügyek

A pénzpiaci vállalkozások működésének, továbbá a rájuk vonatkozó szabályozás alapos ismerete alapos ismerete birtokában támogatást nyújtunk részükre komplex adatkezelési kérdések megválaszolásával kapcsolatban. További információ

Segítjük az ügyfeleinket a keresztértékesítési lehetőségek kiaknázásában, elsődlegesen a biztosítás, a befektetések és a banki termékek körében.

Részt veszünk bankok, pénzügyi vállalkozások, közvetítők, forgalmazók és közüzemi szolgáltatók közötti együttműködési megállapodások megkötésében, és elkészítjük az ezen megállapodások végrehajtásához szükséges dokumentumokat.

Közelmúltbeli tranzakciók:

  • támogatás az Országos Betétbiztosítási Alapnak 11 hazai hitelintézettel szembeni, felszámolási eljárásában fennálló követelésének értékesítésével kapcsolatban;
  • jogi tanácsadás egy európai bank számára egy páneurópai értékpapírosítási tranzakcióval kapcsolatban;
  • jogi vélemény készítése egy határon átnyúló faktoring tranzakció során a francia finanszírozó számára;
  • egy hazai lízingbeadó lízingszerződéseinek felülvizsgálata;
  • bankok részvényeseinek képviselete az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt;
  • jogi támogatás nyújtása hitelezők és adósok részére szindikált hitelszerződések tárgyalása során;
  • bankfelvásárláshoz nyújtott tanácsadás külföldi vevő számára;


Irodánkról

Irodánkról