Adatvédelem

Ügyfeleink üzleti tevékenységével szükségképpen együtt járt a természetes személyek személyes adatainak kezelése. Az adatkezelések szabályozása, a kapcsolódó kockázatok kizárása, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések megválaszolása folyamatos igényként jelentkezik ügyfeleink részéről.

Irodánknak az adatvédelem körében nyújtott szolgáltatásai ezen igények kiszolgálását célozza. Tevékenységünk elsősorban a kockázatok feltárásával és kezelésével összefüggő stratégiai és eseti tanácsadásban, a kapcsolódó dokumentumok elkészítésében valósul meg. A pénzügyi közvetítőrendszerhez tartozó vállalkozások, a tőkepiaci szereplők, továbbá a biztosításpiaci szereplők részére a működésük és a rájuk vonatkozó szabályozás ismerete birtokában tudunk az adatvédelemmel kapcsolatos ágazatspecifikus jogi tanácsadást nyújtani.

Szolgáltatásaink nyújtása során külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés mellett megtaláljuk az egyensúlyt a személyiségi jogok védelme és az üzleti érdekek érvényesítése között.

Tevékenységünk

Tanácsadás

Az adatkezeléssel kapcsolatos feladatok, kockázatok feltárása érdekében áttekintjük az adatkezelést végző ügyfeleink szerződéses viszonyait és üzleti tevékenységét, az így összegyűjtött ismeret alapján feltérképezzük az ügyfél által folytatott tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési feladatokat, valamint a tevékenységben rejlő adatvédelmi kockázatokat, majd javaslatot teszünk a szükséges teendőkre, illetve azok elvégzéséhez támogatást nyújtunk.

Munkánk során rendszeresen nyújtunk adatvédelmi tanácsot komplex, több területet érintő tevékenységek, vagy adatkezelési szempontból kifejezetten érzékenynek tekinthető tevékenységek kapcsán.

Adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumok készítése

Az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés számos tájékoztatási és szabályozási célú dokumentum (pl. belső adatvédelmi szabályzat, adatvédelmi tájékoztató, hozzájárulási nyilatkozat, adatfeldolgozói szerződés, közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás) alkalmazását kívánja meg. Az ügyfeleink adatkezelési folyamatainak ismeretében segítséget nyújtunk a szükséges dokumentumok elkészítéséhez, illetve segítünk a már meglévő és az ügyfelek által használt dokumentumok aktualizálásában is, annak érdekében, hogy ezen dokumentumok a jogszabályi és alkalmazási céljuknak való megfelelősége biztosítva legyen.

Közelmúltbeli tranzakciók:

  • nemzetközi hátterű biztosítótársaság részére adatvédelmi belső szabályozás készítésében való közreműködés;
  • különböző tevékenységi körű adatkezelők, valamint adatfeldolgozók megbízásából adatfeldolgozói megállapodások készítése, észrevételezése;
  • elsősorban pénzügyi-, tőke- és biztosításpiaci szolgáltatók és közvetítők, de más profilú cégek részére is átfogó, illetve eseti adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó, az ügyfelek és egyéb szerződéses partnerek részére szóló adatkezelési tájékoztatók készítése;
  • munkáltatók részére munkavállalóknak szóló adatkezelési tájékoztatók készítése;
  • különböző profilú cégek adatkezelésével kapcsolatos belső szabályozása kialakításában és a kapcsolódó dokumentumok elkészítésében való közreműködés;
  • tanácsadás adatvédelmi incidenssel, érintetti joggyakorlással és más adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban;
  • promóciós akciók adatkezelésével kapcsolatos konstrukció és dokumentáció összeállításában való közreműködés.

Tevékenységeink