Ingatlanjog

Ingatlanjogi gyakorlatunk kiterjed a kereskedelmi-, lakó-, üdülő és fejlesztési célú ingatlanok átruházási, bérbeadási, üzemeltetési és egyéb hasznosítási ügyeinek jogi támogatására.

Az ingatlanok átruházásához (adásvételéhez, ajándékozásához vagy apportálásához), hasznosításához, illetve fejlesztéséhez szükséges szerződések kidolgozása mellett eljárunk a szükséges ingatlanügyi hatósági ügyekben, bejegyzési, telekalakítási eljárásokban.

Ügyfeleink között tudhatunk több ingatlan befektetési alapot és ingatlanbefektetési társaságot, amelyek különleges struktúrán keresztül végeznek ingatlanhasznosítást és fejlesztést. Önkormányzati ügyfeleinknek köszönhetően számos különleges helyzetű ingatlan jogi sorsának rendezésében veszünk részt.

Közreműködünk abban, hogy az ingatlan tranzakciók gördülékenyen, valamennyi érintett fél kockázatainak megfelelő kezelésével, hatékonyan öltsenek jogi formát. Ingatlannal kapcsolatos jogviták esetén hozzásegítjük ügyfeleinket jogaik és törvényes érdekeik hatékony érvényesítéséhez.

Közelmúltbeli referenciáink:

  • nagy értékű lakóingatlanok megvásárlására és bérbeadással történő hasznosítására vonatkozó szerződések kidolgozása és megtárgyalása
  • jogi képviselet ellátása önkormányzati tulajdonban álló lakó- és kereskedelmi ingatlanok hasznosításával összefüggő jogvitákban
  • támogatás ingatlanokat biztosító elidegenítési és terhelési tilalom, zálogjog és fiduciárius biztosítékok kapcsán
  • természeti erőforrások, nap-, szél- illetve geotermikus energia hasznosítását szolgáló ingatlanokra vonatkozó együttműködések szerződési feltételeinek kidolgozása
  • jogi képviselet felszámolási eljárásban, vitatott ingatlan minősítésű felépítményekkel kapcsolatban
  • köztámogatásból megvalósuló nagy számú, közösségi célú és változatos jogcímű ingatlanszerzésre vonatkozó szerződések kidolgozása, megtárgyalása és az ügyletek lebonyolításának jogi támogatása
  • ingatlan tulajdonlási célból létrehozott és működtetett gazdasági társaságok alapításának és ingatlanszerzésének lebonyolítása
  • támogatás birtokvédelmi eljárással kapcsolatban
  • ingatlanhasznosító és ingatlanfejlesztő zártkörű és nyilvános befektetési alapok létrehozatalának jogi feladatai.

Tevékenységeink