Munkatársaink

Dr. Gárdos István

partner

gardos.istvan@gmtlegal.hu

outlook névjegy

Elsődleges szakterülete a bank- és értékpapírjog.

A pénz fogalma
Fióktelep, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és a pénzügyi fióktelep
Téves fizetés sorsa a felszámolási eljárásban
Structured finance and securitisation in Hungary
A lízingbeadó és a faktor mint hitelező a felszámolási eljárásban
Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz
A kölcsönszerződésből fakadó követelések elévülésének kezdő időpontja
A vezető tisztségviselők felelőssége az új Polgári Törvénykönyvben
Az új Ptk. megszünteti a fiduciárius biztosítékok okozta bizonytalanságot
A devizahitel jogi alapkérdései
A kezesség esedékessége és elévülése
Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal
New central bank law comes into effect
A kezesség néhány gyakorlati kérdése
A kezesség aktuális kérdései
Will government's home protection plan rescue borrowers?
New rules on consumer credit agreements: greater protection for consumers
Structured Finance and Securitisation 2010
Leading Banks Sign Retail Lending Code
Act Restricts Unilateral Amendments by Banks
Fiduciárius biztosítékok – dilemmák a jogalkalmazásban és a jogalkotásban
IMF, European Union and World Bank Support Credit Crisis Relief Measures
Fiduciárius biztosítékok az új Polgári Törvénykönyvben
Miért nem sikertörténet az ingó jelzálogjog
Az ingó jelzálogjog intézményi háttere és a polgári jogi kodifikáció
A zálogjog - 2
Az önálló zálogjogról kodifikációs szempontból
A zálogjog alapítása a dologi jogok szerzésének rendszerében
A Csődjog zálogjoggal kapcsolatos szabályai az Alkotmánybíróság értelmezésében
Társasági tagsági jogon fennálló haszonélvezet
Várható változások a csődjögi szabályokban III.
Várható változások a csődjogi szabályokban II.
Várható változások a csődjogi szabályokban I.
Court Rules on Share Option Provisions in Articles of Association
Indirect Approaches to a Squeeze-Out
A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
Supreme Court Rules on Transfer of Limited Liability Company Quotas
Ismét a fiduciárius biztosítékokról
A zálogjog Janus-arcúsága, különös tekintettel az ingó jelzálogjogra
A csődtörvény módosítása II.
A csődtörvény módosítása I.
A Ptk. módosítása - új szavatossági és jótállási szabályok
A késedelmi kamat szabályainak változása
Az engedményezés és a vételi jog biztosítéki célú alkalmazása
A zálogjog felülvizsgálata a polgári jogi kodifikáció keretében
A Polgári Törvénykönyv óvadékra vonatkozó szabályainak változása
Az Európai Unió jogforrásai III. A másodlagos jogforrások
Az Európai Unió jogforrásai II. Az elsődleges jogforrások
Az Európai Unió jogforrásai I.
Az új közbeszerzési törvény szabályai II.
Az új közbeszerzési törvény szabályai I.
Van-e a fiduciárius biztosítékoknak helyük a magyar jogban? - Vitacikk
Az elektronikus hírközlésről szóló új törvény a 2002/58/ek irányelv tükrében II.
Az elektronikus hírközlésről szóló új törvény a 2002/58/ek irányelv tükrében I.
Kérdőjelek a zálogjogi hitelezés körül
A zálogjog kézikönyve
Határidők a Gt.-ben
Engedményezett követelésért való kezelési felelősség
Az aljelzálogjog kérdőjelei
A metró-per és az állam jogi személyisége
Az ingó jelzálogjog és a vagyont terhelő zálogjog a Ptk.-módosítás után
A jelzálogjog néhány aktuális kérdése
Applicable Penalties in Case of Non-compliance with Registration Rules
Javaslatok a polgári törvénykönyv zálogjogi szabályainak módosítására
A biztosítéki célú tulajdon-átruházásról
New Hungarian legislation on security interests: an improvement in the Hungarian secured lending environment

"has earned a solid client base and deserves his high reputation, say admiring interviewees"
(Chambers Europe 2009)
"highly regarded by clients and peers for his strong work in this sphere"
(Chambers Europe 2009)
"the most renowned personality at this outfit, and regarded as a banking and finance expert"
(Chambers Global 2007)
"does very well at representing the other side"
(Chambers Global 2007)
"knowledgeable, precise and reliable"
(Chambers Global 2007)
"respected for both his academic work and good quality practice, and has established himself as a leader in the domestic market"
(Chambers Europe 2009)
"highly recommended individual"
(Practical Law Company, Banking and finance, 2007, 2008, 2009)
"earns plaudits for both his advisory work and his extensive academic track record"
(Chambers Europe 2011)
"He is extremely experienced, has a very good name, good clients and a strong background"
(Chambers Europe 2011)
"an extremely bright lawyer"
Chambers Global 2016
"good at regulatory issues, thanks to his experience of banking law theory and related operational rules"
Chambers Global 2016
"greatly experienced figure esteemed for his wide-ranging knowledge of banking-related disputes"
Chambers Europe 2013
"widely recognised and excellent lawyer"
Chambers Europe 2013
"commands respect for his extensive experience and deep knowledge of financing matters"
Chambers Europe 2013
"I can't recommend him highly enough"
Chambers Europe 2013
István Gárdos is praised across the market for his "very thorough and in-depth knowledge of the law." He is highlighted for his academic and theoretical approach to banking and finance law.
Chambers Europe 2016
"excellent lawyer"
Chambers Europe 2014
"very strong individual with very good knowledge"
Chambers Europe 2014
"an important name in the banking and finance sector"
Chambers Europe 2014
"very well-respected"
Chambers Europe 2014
"fantastic and very experienced arbitrator"
Chambers Europe 2014
"advocate with in-depth knowledge and wide understanding of the practicalities and the theory of law. Financial regulations are his absolute expertise, and he is probably one of the leaders of the field in the country."
Chambers Global 2015
"great mind"
Chambers Global 2015
"advocate with in-depth knowledge and wide understanding of the practicalities and the theory of law"
Chambers Europe 2016
"Financial regulations are his absolute expertise, and he is probably one of the leaders of the field in the country."
Chambers Europe 2016
"He is a very intellectual lawyer - great to consult with."
Chambers Global 2016

Gárdos István az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 1979-ben.

Szakmai pályafutását a Magyar Nemzeti Bankban kezdte jogtanácsosként, ahol részt vett az egyszintű bankrendszer kétszintűvé való átalakításában. 1986-tól a Magyar Hitelbank Rt. vezető jogtanácsosa volt, majd 1992-ben a Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda egyik alapító tagja lett.

Elsődleges szakterülete a bank- és értékpapírjog. Elsősorban bankok és más pénzügyi intézmények részére nyújt tranzakciós és intézményi-működési kérdésekben jogi tanácsot. Jelentős peres gyakorlatot is kifejlesztett, amelynek fókuszában szintén a banki tevékenységhez kapcsolódó kérdések állnak. Emellett részt vett állami jellegű projektekben is, pl. a magyar takarékszövetkezetek integrált hálózatának kialakításában, egy a magyar pénzügyi jogalkotás és felügyelet fejlesztésére irányuló PHARE-projektben, valamint az EBRD tanácsadójaként a hitelbiztosítékok jogának megújítására irányuló projektben.

A Budapesti Ügyvédi Kamara, valamint a Magyar Jogász Egylet tagja.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem polgári jogi tanszékén külsős jogászként az államvizsga bizottság tagja. Rendszeresen publikál bank- és értékpapírjogi témákban.
Tagja volt a kormány új hitelintézeti törvény megalkotására létrehozott jogi bizottságának (1995-1996), részt vett az új Tőkepiaci törvény megalkotásában (2000), és tagja volt az új Polgári Törvénykönyv bank-és hitelügyletekre valamint zálogjogra vonatkozó fejezeteinek tervezetét kidolgozó munkacsoportoknak (2005-2007).

Angolul beszél.

undefined
Best Lawyers Award Badge

Vissza a munkatársakhoz