2013 - A vezető tisztségviselők felelőssége az új Polgári Törvénykönyvben

Előszó

Egyre inkább úgy tűnik, hogy hosszú évek munkája, vitái és várakozása után, jövő év március 15-én hatályba lép az új Ptk. Meggyőződésünk szerint az új kódex számos jó megoldást és pozitív fejleményt tartalmaz, ugyanakkor számos új kérdést is felvet. A hatályba lépésig rendelkezésre álló idő igen rövid, különösen úgy, hogy néhány jelentős kapcsolódó jogszabály még ma sincs elfogadva.

Az elmúlt évben különböző módokon igyekeztünk ügyfeleink segítségére lenni az új Ptk.-ra való felkészülésben, és úgy gondoljuk, hogy a jövő év is alapvetően ennek a jegyében fog telni. Munkánk során a jövőben is arra törekszünk, hogy ügyfeleink ne csupán elszenvedjék a változásokat, hanem alkotó módon és tudatosan éljenek azokkal a lehetőségekkel és hasznosítsák azokat az előnyöket, amelyeket a megújult szabályozás nyújt.

Az új Ptk. az élet minden területén számos kérdés újragondolását teszi szükségessé. Idei karácsonyi füzetünkben, ezek közül, az új Ptk. által hozott két jelentős változás – a társasági jog és a kártérítési felelősség újraszabályozásának – egy közös szeletével, a vezető tisztségviselő felelősségével foglalkozunk. Külön vizsgáljuk a társaságnak és a kívülálló harmadik személyeknek okozott károkért való felelősséget valamint a társaság hitelezőivel szembeni helytállási kötelezettséget – a társaság alapításától egészen a megszűnést követő szakaszig.

Valamennyi barátunknak és ügyfelünknek boldog, békés karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Budapest, 2013. december

                                                                         Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek