2010 - Közvetítők a pénzügyi piacokon

Előszó

Nem panaszkodhatunk, az elmúlt egy-két év izgalmakban, eseményekben és kihívásokban gazdag volt. Ebben a helyzetben mindenki a maga módján igyekezett megállni a helyét. Mi elsősorban arra összpontosítottuk a figyelmünket, hogy ügyfeleink elvárásának megfelelve, folyamatosan biztosítsuk szakmai munkánk magas színvonalát. Emellett arculatunk frissen tartására, megújítására is törekedtünk. Ennek keretében, az ügyfelekkel való kapcsolattartás egy sajátos formájaként és a szakmai kommunikáció egy új csatornájaként konzultációs jellegű összejöveteleket szerveztünk egy-egy aktuális témában. A pozitív visszajelzések hatására megpróbálunk ebből hagyományt teremteni, és jövőre folytatjuk a szemináriumi sorozatot.

A szeminárium-sorozat egyik, aktualitásánál és gyakorlati jelentőségénél fogva kiemelkedő eseménye volt a pénzügyi közvetítőrendszerről szóló előadás. Az idei év kihívásai között szerepelt a közvetítői rendszer megfelelő kialakítása, szabályozása és a szerződési feltételek újratárgyalása is. A pénzügyi piacok működésében az ügynökök változó megítélésűek, de jelentős szerepet játszanak. Sok intézmény sikere múlik az ügynöki hálózat megfelelő működtetésén, és jelentős kockázatokat is hordoz magában ez az értékesítési forma. Ezért ez a terület jelentős figyelmet igényel.

Ügyfeleink részéről is komoly érdeklődést tapasztalunk e téren, ezért idei karácsonyi füzetünk témájául az ügynöki rendszerre vonatkozó szabályok áttekintését választottuk. Igyekeztünk egységes szempontrendszer alapján, összehasonlító módon bemutatni a négy pénzügyi (banki, befektetési, biztosítási és pénztári) szektorban érvényesülő szabályokat. Az összehasonlítás révén láthatóvá válik a jogharmonizáció elért szintje, problémái és a további fejlődés várható iránya is. Reméljük, e kiadvánnyal hozzá tudunk járulni az közvetítői hálózat megfelelő kialakítására irányuló tevékenységek sikeréhez és ezzel ügyfeleink működésének eredményességéhez.

E gondolatok jegyében kívánunk valamennyi barátunknak és üzletfelünknek kellemes Karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog Új Évet!

Budapest, 2010. december

Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek