2006 - Biztosítás-hitelbiztosítékok-Bázel II.

Előszó

Még egy év. Ennyi türelmi idő áll rendelkezésre a hitelintézetek, és befektetési vállalkozások számára ahhoz, hogy a minimális tőkekövetelmény megállapításához használt belső módszereiket összhangba hozzák a Bázel 2 Tőkeegyezményen alapuló uniós irányelvekben foglalt előírásokkal. 2008. január 1. napjával hatályba lépnek az új szavatolótőke-követelmények.

Irodánk idei karácsonyi kiadványa a bázeli követelményrendszernek egy olyan szeletével foglalkozik, amely eddig talán nem kapott megfelelő hangsúlyt: a biztosítással. Elsőként bemutatjuk az életbiztosítással, mint elismert biztosítékkal szembeni elvárásokat, ezután kitérünk arra, hogy az egyéb hitelkockázat csökkentésére alkalmas biztosítékoknál a vagyonbiztosítás miként kap szerepet, és érintjük azt a kérdést is, hogy egyes pénzügyi kockázatokra fedezetet nyújtó biztosítások elismerhetőek-e előre nem rendelkezésre bocsátott hitelbiztosítékként.

Összefoglaló megállapításként azt tartjuk szükségesnek kiemelni, hogy a Bázel 2 Tőkeegyezmény implementációja több olyan kérdést is felszínre hoz, melyek a Ptk. elavult, magánbiztosítás-centrikus rendelkezései és a modern hitelezési gyakorlat között feszülnek. Az új kihívások nélkülözhetetlenné teszik e problémák áttekintését, s újszerű megközelítések alkalmazását, egyben a tőkekövetelmények terén elérhető kedvező hatás által jutalmazzák is azt.

Kedves barátainknak és ügyfeleinknek kellemes és békés ünnepeket valamint boldog új esztendőt kívánunk!

Budapest, 2006. december

Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek