Hírek

2019. január 11-től hatályos a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) módosítása...

Részletek

2019 januárjától több ponton is módosultak a Bit. kiegészítő biztosításközvetítőkre vonatkozó szabályai...

Részletek

A Kúria egy közelmúltban hozott döntésében (Kúria Gfv.VII.30.791/2016.k közzétéve EBH2018. G.1) a pénzügyi intézmény és fogyasztók között létrejött lízingszerződés azon rendelkezésének tisztességtelenségét vizsgálta, miszerint a felek a fogyasztó tartozására vonatkozóan a pénzügyi intézmény által vezetett nyilvántartás alapján készült közjegyzői tanúsítványt fogadják el irányadónak...

Részletek

Év elején hatályba lépett az a Kormányrendelet, amely a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló törvény (2018...

Részletek