Hírek

Az Európai Parlament és a Tanács a 2017. május 17-i (EU) 2017/828 számú irányelvvel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése érdekében módosította a tőzsdén jegyzett társaságokban az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról szóló 2007/36/EK irányelvet, amit a hazai jogba a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019...

Részletek

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek („Irányelv”) való megfelelés érdekében a Parlament 2019...

Részletek

Az Európai Parlament és a Tanács 2017-ben irányelvet alkotott a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről...

Részletek

Kihirdetésre került a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről szóló 2019. évi LXVII. törvény, amely - többek között - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeseinek azonosítására határoz meg szabályokat...

Részletek