Veszélyhelyzeti intézkedések a pénzügyi ágazatban 2020. április 24.

Bank- és hiteljog, Biztosítási jog, Tőkepiac

A veszélyhelyzetre tekintettel a Kormány a 145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban „Rendelet”) intézkedéseket fogadott el a pénzügyi ágazat rugalmas működése érdekében.

Ennek keretében a kötelező felügyeleti adatszolgáltatás teljesítése alól nem ad felmentést a Rendelet, azonban lehetőséget ad arra, hogy ha az MNB által felügyelt szervezet („Felügyelt Szervezet”) a veszélyhelyzet miatt nem tudja teljesíteni az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét, az MNB engedélyezheti számára, hogy azt a veszélyhelyzet megszűnését követően teljesítse.

Ez a rendelkezés

 

  • a szervezet működése folyamatosságának súlyos veszélyével; és
  • a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásával

 

összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségre nem terjed ki.

A Rendelet továbbá felmentést ad a Felügyelt Szervezetek számára a személyes panaszkezelés alól.

A Rendelet jelentősége mégis inkább abban rejlik, hogy a Felügyelt Szervezetek és ügyfeleik viszonyában is módosítja a nyilatkozattételi határidőket.

A Felügyelt Szervezeteket az ügyfeleikkel szemben terhelő tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének határideje 30 nappal meghosszabbodik, így például az ügyfélpanaszokra adandó válaszok MNB által szigorúan szankcionált határideje is, abban az esetben, ha a határidő a veszélyhelyzet alatt jár le.

Ezzel szemben, ha a veszélyhelyzet ideje alatt és arra tekintettel az ügyfél számára nem lehetséges a nyilatkozattételi, okiratbenyújtási, elállási és bejelentési kötelezettségének teljesítése, erre a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig lehetősége van.

Kérdésként merül fel, hogy az utóbbi rendelkezés pontosan milyen határidőket érint.

A túlzóan általános megfogalmazása miatt felmerül, hogy a rendelkezés kiterjed minden szerződéses és törvényi határidőre. Példának okáért érintheti a felmondási határidőket, de biztosítási szerződés esetén a változásbejelentési kötelezettségre vagy éppen a biztosítási esemény bejelentésére irányadó határidőket is.

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Megjelent Matovics Rúben tanulmánya

Irodánk biztosítási joggal foglalkozó munkatársa, Matovics Rúben a Kártérítési és Biztosítási Jog című online folyóirat...

Részletek

A kezesség jellemzői a Kúria egy döntésében

Egy, a közelmúltban közzétett, a régi Ptk. hatálya alá tartozó döntésében a Kúria a készfizető kezes felelőssége kapcsán...

Részletek

Hitelezést érintő rendkívüli járványügyi intézkedések

A koronavírus-járványra tekintettel elrendelt veszélyhelyzet fennállása alatt a Kormány az alábbi hitelezést érintő rendkívüli intézkedéseket...

Részletek

Tanulmány a közös hajókár esetén alkalmazandó jogról

Az IVR nemzetközi belföldi hajózási szervezet gondozásában „A voyage through the Law of Inland Shipping” címmel a közelmúltban...

Részletek