Új szakmai elvárások a pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy az ügyfeleknek információt nyújtó természetes személyekk 2018. január 10.

Tőkepiac

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerint 2015 óta az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyeknek rendelkezniük kell a megfelelő, a Bszt.-ben meghatározott szakmai képesítéssel, így

  • a Bszt. szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel; vagy
  • középiskolai végzettséggel és a Bszt.-ben meghatározott szakképesítések valamelyikével; vagy
  • a Felügyelet által kiadott hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal.

Erre a feltételrendszerre épül rá, illetve azt egészíti ki - a Bszt. felhatalmazása alapján - a 2018. január 3-tól hatályos 37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet értelmében a befektetési vállalkozások, befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek, befektetési alapkezelők illetve Bszt. szerinti közvetítők és az általuk igénybe vett további közvetítők (együttesen: szolgáltatók) kötelesek gondoskodni arról, hogy az alkalmazottaik a feladataik ellátásához szükséges, a jogszabály szerinti szakmai képességekkel és kompetenciákkal rendelkezzenek.

A képzési program kidolgozása és fenntartása

Ezen képességek és kompetenciák elsajátítását illetve birtoklását biztosítandó a szolgáltatók kötelesek a  szakmai képesítéssel már rendelkező alkalmazottaik számára speciális képzési programot készíteni, alkalmazni és legalább évente frissíteni.

A speciális képzési program a jogszabály alapján három modulból áll, amelyek minimális kötelező tartalmát maga a Rendelet meghatározza:

  • az első a tőkepiaci jogszabályokra, illetve szereplőkre, és az ügyletkötés során teljesítendő kötelezettségekre kiterjedő általános ismeretekből;
  • a második a piacon elérhető termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos mélyebb, illetve a változó jogszabályokra, új termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó aktuális ismeretekből;
  • a harmadik az ügyfél igényeinek megfelelő ajánláshoz szükséges ismeretekből.

A speciális képzési programokat a szolgáltatók kötelesek rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálni.

Az alkalmazottak részvétele a képzésben

A szolgáltatók kötelesek biztosítani az érintett szolgáltatást nyújtó alkalmazottaik képzési programokon való részvételét.

Az első modulba tartozó általános ismeretek teljesítésével egyenértékű, ha az alkalmazott egy évnél nem régebben megszerzett tőkepiaci üzletkötői hatósági vizsgával rendelkezik.

A szolgáltatók rendszeresen - az első modul esetében legalább 5 évente, a második és harmadik modul esetében legalább évente – kötelesek ellenőrizni, hogy az érintett alkalmazott rendelkezik-e a szükséges ismeretekkel. Ha igen, erről a szolgáltatók tanúsítványt kötelesek kiállítani.

Átmeneti szabályok

A Rendelet 2018. január 3-án lépett hatályba. A szolgáltatók a képzési programjukat 2018. április 3-ig kötelesek elkészíteni.

A szolgáltatóknak a fenti rendszeres ellenőrzésre vonatkozó követelményeknek legkésőbb 2019. január 1-jétől kell megfelelniük. Amennyiben pedig az alkalmazott Bszt. szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy meghatározott szakképesítéssel kombinált középiskolai végzettséggel rendelkezik, az első modulba tartozó általános ismeretek rendszeres ellenőrzésére vonatkozó követelmény a Bszt. szerinti képesítési feltétel teljesítésének időpontjától számított 10, illetve 5 év elteltével alkalmazandó.

Tekintettel arra, hogy a jogszabályi feltételek teljesítése nélkül a pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanács vagy az ügyfeleknek információ nem nyújtható, ha az alkalmazott nem rendelkezik a fenti tanúsítvánnyal, kizárólag tanúsítvánnyal és megfelelő tapasztalattal rendelkező alkalmazott felügyelete alatt nyújthat az ügyfeleknek befektetési tanácsot vagy információt.


Felügyelet

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Mi az újdonság az ingatlan alapok befektetési jegyeinek forgalmazásában?

2019. május 15-étől alkalmazandó a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar...

Részletek

Kihirdetésre kerültek a külföldi befektetők bejelentési kötelezettsége alá tartozó egyes pénzügyi szolgáltatások

Év elején hatályba lépett az a Kormányrendelet, amely a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről...

Részletek

Új törvény a külföldi befektetéseket érintő bejelentési kötelezettségről

A közelmúltban kihirdetett a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló törvény...

Részletek

AZ ESMA konzultációt kezdeményezett a pénzpiaci alapok felügyeleti jelentésszolgálatáról

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) konzultációs lehetőséges nyitott a pénzpiaci alapok (PPA vagy MMF) felügyeleti...

Részletek