Új kommentár az óvadéki szabályokhoz 2019. április 3.

Bank- és hiteljog, Polgári jog

2016. október 1-jei hatállyal változtak az óvadékra irányadó szabályok. Ez a módosítás megtöri a Ptk. zálogjogi és értékpapírjogi szabályozásának belső összhangját, jogdogmatikai és kodifikációs szempontból egyaránt vitatható. Emellett gondot okoz, hogy az új szabályok értelmezése bizonytalan, nem egyértelmű, hogy mi az az eljárás, amely a gyakorlati igények mellett a jogszerűség követelményeinek is megfelel. A módosítás kritikai elemzését már korábban megkíséreltük (Gárdos István: Dematerializált értékpapír óvadékba adása – a dematerializált értékpapír mint a dologi jogok tárgya. Jogtudományi Közlöny, 2017/6. sz., 270–280. o.). Az új törvény hatályba lépése óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatai alapján pedig most újrafogalmaztuk a módosításról készített magyarázatunkat. Mostantól már ez az új szöveg olvasható a Ptk. 5:95. §-ához kapcsolódó Jogtár kommentárként.

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Gárdos István cikke a biztosítéki átruházásról

A Polgári Jog 2019/9-10. számában megjelent Gárdos István cikke a biztosítéki célú átruházásról. A tanulmány konklúziója...

Részletek

Felelősségkorlátozás belvízi hajózás esetén

Kovács Zsolt és Csaba Orsolya honlapunkon közzétett cikkükben (https://gmtlegal.hu/hir/a-belvizi-hajozassal-osszefuggo-felelosseg-korlatozasa.php) a...

Részletek

A belvízi hajózással összefüggő felelősség korlátozása

A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi CVII....

Részletek

Értékpapírosítások 2019-ben

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) 2019. augusztus 20-án közzétette a részére bejelentett, a 2019. január 1-jével...

Részletek