Új kommentár az óvadéki szabályokhoz 2019. április 3.

Bank- és hiteljog, Polgári jog

2016. október 1-jei hatállyal változtak az óvadékra irányadó szabályok. Ez a módosítás megtöri a Ptk. zálogjogi és értékpapírjogi szabályozásának belső összhangját, jogdogmatikai és kodifikációs szempontból egyaránt vitatható. Emellett gondot okoz, hogy az új szabályok értelmezése bizonytalan, nem egyértelmű, hogy mi az az eljárás, amely a gyakorlati igények mellett a jogszerűség követelményeinek is megfelel. A módosítás kritikai elemzését már korábban megkíséreltük (Gárdos István: Dematerializált értékpapír óvadékba adása – a dematerializált értékpapír mint a dologi jogok tárgya. Jogtudományi Közlöny, 2017/6. sz., 270–280. o.). Az új törvény hatályba lépése óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatai alapján pedig most újrafogalmaztuk a módosításról készített magyarázatunkat. Mostantól már ez az új szöveg olvasható a Ptk. 5:95. §-ához kapcsolódó Jogtár kommentárként.

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

A követelésvásárlás üzletszerűsége

A Kúria 2019. május 28-án közzétett sajtóközleményben hívta fel a figyelmet egy nemrégiben közzétett ítéletére (Kfv.I.35.220/2018/9.), amelyben...

Részletek

Számlanyitás a FinTech szolgáltatóknak: a máltai felügyelet anyaga

A FinTech szolgáltatók piacra lépésének egyik komoly akadálya a fizetési számla megnyitásának nehézsége. A hagyományos...

Részletek

A pénzügyi szolgáltatások körében az új díj bevezetése díjemelésnek vagy díjszámítás-változásnak minősül?

Nemrégiben megjelent iránymutató ítéletében a Kúria kimondta, az ingyenesen nyújtott pénzintézeti szolgáltatás díjkötelessé...

Részletek