Új kommentár az óvadéki szabályokhoz 2019. április 3.

2016. október 1-jei hatállyal változtak az óvadékra irányadó szabályok. Ez a módosítás megtöri a Ptk. zálogjogi és értékpapírjogi szabályozásának belső összhangját, jogdogmatikai és kodifikációs szempontból egyaránt vitatható. Emellett gondot okoz, hogy az új szabályok értelmezése bizonytalan, nem egyértelmű, hogy mi az az eljárás, amely a gyakorlati igények mellett a jogszerűség követelményeinek is megfelel. A módosítás kritikai elemzését már korábban megkíséreltük (Gárdos István: Dematerializált értékpapír óvadékba adása – a dematerializált értékpapír mint a dologi jogok tárgya. Jogtudományi Közlöny, 2017/6. sz., 270–280. o.). Az új törvény hatályba lépése óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatai alapján pedig most újrafogalmaztuk a módosításról készített magyarázatunkat. Mostantól már ez az új szöveg olvasható a Ptk. 5:95. §-ához kapcsolódó Jogtár kommentárként.


Vissza a hírekhez