Új kommentár az óvadéki szabályokhoz 2019. április 3.

Bank- és hiteljog, Polgári jog

2016. október 1-jei hatállyal változtak az óvadékra irányadó szabályok. Ez a módosítás megtöri a Ptk. zálogjogi és értékpapírjogi szabályozásának belső összhangját, jogdogmatikai és kodifikációs szempontból egyaránt vitatható. Emellett gondot okoz, hogy az új szabályok értelmezése bizonytalan, nem egyértelmű, hogy mi az az eljárás, amely a gyakorlati igények mellett a jogszerűség követelményeinek is megfelel. A módosítás kritikai elemzését már korábban megkíséreltük (Gárdos István: Dematerializált értékpapír óvadékba adása – a dematerializált értékpapír mint a dologi jogok tárgya. Jogtudományi Közlöny, 2017/6. sz., 270–280. o.). Az új törvény hatályba lépése óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatai alapján pedig most újrafogalmaztuk a módosításról készített magyarázatunkat. Mostantól már ez az új szöveg olvasható a Ptk. 5:95. §-ához kapcsolódó Jogtár kommentárként.

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Chambers Global rangsor

We are proud to share that three of our partners, István Gárdos, Erika Tomori and Péter Gárdos are ranked in Chambers Global...

Részletek

Az Európai Unió Bíróságának ítélete az állam kártérítési felelősségének megállapításához szükséges feltételekről

Tényállás Az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: EUB) egy nemrég hozott ítéletében (továbbiakban: Ítélet) lényeges megállapításokat tett...

Részletek

Januártól jelentősen emelkedtek egyes pénzügyi intézmények induló tőke követelményei

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) módosítása következtében...

Részletek

A pénzmosás elleni törvény 2020-as változásai

A tavalyi év decemberében elfogadta az országgyűlés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló...

Részletek