Új az üzleti titok szabályozása

Polgári jog, Adatvédelem Banktitok, Üzleti titok 2018. augusztus 8.

2018. augusztus 8-án lép hatályba az üzleti titok védelméről szóló új szabályozás, a 2018. évi LIV. törvény.

A törvény az Európai Parlament és a Tanács által 2016. június 8. napján elfogadott, a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló 2016/943/EU irányelvet (a továbbiakban: Irányelv) ülteti át a magyar jogba.

Az Irányelv két fő szabályozási területet fed le. Elsőként új keretet ad az üzleti titokkal kapcsolatos anyagi jogi szabályozásnak, így újradefiniálja az oltalom tárgyát és kivételeit, illetve meghatározza a jogosult, jogsértő és jogsértő áru fogalmát, valamint a jogsértések esetén alkalmazandó szankciórendszert is. Ezen túl azonban az üzleti titokkal kapcsolatos polgári jogi jogviták eljárási rendelkezései útján biztosítja az üzleti titok megfelelő védelmét, és ennek körében részletszabályokat állapít meg különösen az iratbetekintésre, a tárgyaláson való részvételre és az ideiglenes intézkedésekre.

A törvény módosítja a Ptk.-t is: míg korábban az üzleti titok és a védett ismeret (know-how) védelme a Ptk.-ban szerepelt, az Országgyűlés erről most megalkotta a külön törvényt. Az új törvény – az Irányelvnek megfelelően – ezt a jogintézményt a természetéhez igazodóan - újszerűen - a vagyonjogi jellegű rendelkezéseken keresztül szabályozza. Ennek alapján az Irányelv átültetése kötelezettségét a Parlament úgy teljesítette, hogy az üzleti titok védelmére vonatkozó új fogalmi megközelítést, jogintézményeket és eljárási szabályokat nem az ezeket korábban tartalmazó Ptk.-ban és Pp.-ben helyezte el, hanem egy új jogszabályt alkotott.

Vissza a hírekhez