Tőkepiaci unió, tőkeforrás mozgósítás az Európai Bizottság javaslataiban

Tőkepiac EU 2018. március 12.

Az Európai Bizottság („Bizottság”) közleményt jelentetett meg a tőkepiaci unió előmozdítása és a határokon átnyúló befektetések akadályainak lebontása témakörében. A javaslatok támogatni kívánják a bankrendszeren kívüli alternatív finanszírozási forrásokat és szélesítik a befektetési lehetőségeket. A Bizottság véleménye szerint a tőkepiaci unió minden uniós tagállam számára előnyös, és hozzájárul a magánfelek közötti kockázatmegosztás miatt a pénzpiacok stabilitásához, a gazdasági és monetáris unió megerősödéséhez.

A Bizottság javaslatai

  • a befektetési alapok határokon átnyúló piacát érintik,
  • az eszközfedezet mellett kibocsátott (fedezett) kötvények mint hosszú távú finanszírozási források piacára vonatkoznak és
  • az alkalmazandó jog kérdését szabályozzák a határon átnyúló követelés-átruházási illetve értékpapírügyletekben részt vevő befektetők számára.

A javaslatokat az Európai Parlamentnek és Tanácsnak még el kell fogadnia.

A javaslatok részletei:

A befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazása

A befektetési alapok a megtakarítások összegyűjtésével és a gazdaság vérkeringésébe való becsatornázásával fontos szereplői a tőkepiacnak befektetői és intézményi befektetőként finanszírozói oldalon is. A befektetési alapok határon átnyúló forgalmazásának lehetőségét az ÁÉKBV (UCITS) és az ABA (AIFMD) uniós szabályozás megteremtette. A Bizottság által közölt adatok szerint a lehetőség még kiaknázásra vár, mivel az ÁÉKBV-k 37%-a, az ABÁ-k pedig mindössze 3%-a került nyilvántartásba véve több mint három uniós tagállamban. Ez részben azokra a szabályozási akadályokra vezethető vissza, amelyek jelenleg hátráltatják a befektetési alapok határokon átnyúló forgalmazását. A Bizottság javaslatának célja, hogy ezeket az akadályokat minden befektetési alap tekintetében megszüntesse, egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá tegye a határokon átnyúló forgalmazást.

Európai fedezett kötvények

A fedezett (eszközfedezettel ellátott) kötvények olyan pénzügyi eszközök, amelyek a hitelkövetelések elkülönített fedezete mellett kerülnek kibocsátásra és fontos, költséghatékony forrásai a hosszú távú finanszírozásnak, hitelezői refinanszírozásnak. A fedezett kötvények a Bizottság adatai szerint az Unió egyik legnagyobb kötvénypiaci szegmensét képezik. Az uniós piac tagállami szintű széttagoltságának megszüntetése érdekében a Bizottság a fedezett kötvényekre vonatkozó uniós szabályokra, egy irányelvre és egy rendeletre tett javaslatot. A szabályozás közvetlenül az európai bankokat érinti, akik globális vezető szerepet játszanak ezen a piacon, érinti továbbá a vállalkozásokat, akiknél a hitelfelvételi költségek csökkentését reméli a Bizottság, illetve érinti a befektetőket is, akik felé a befektetővédelem erősítése a cél.

Alkalmazandó jog a követeléseket és az értékpapírokat érintő határokon átnyúló ügyleteknél

A követelés átruházás a vállalkozások pénzforráshoz jutásának egyik gyors eszköze. A Bizottság szerint jogi szempontból jelenleg nem egyértelmű, hogy melyik nemzeti jogot kell alkalmazni annak meghatározásakor, hogy a határon átnyúló követelés átruházást követően ki a követelés jogosultja. A Bizottság javaslata szerint főszabály szerint annak az országnak a joga lesz alkalmazandó, ahol a hitelező szokásos tartózkodási helye található, függetlenül attól, hogy melyik tagállam bírósága vagy hatósága vizsgálja az ügyet.

A Bizottság egy közleményt is elfogadott annak tisztázása érdekében, hogy melyik ország jogát kell alkalmazni annak meghatározásakor, hogy a határokon átnyúló értékpapírügyletek vonatkozásában ki minősül az értékpapírok tulajdonosának.

További részletek: https://ec.europa.eu/info/files/180308-communication-cmu_en

Vissza a hírekhez