Szempontok a faktoring szerződés új Ptk.-ban történő szabályozásához - Gárdos Péter új cikke a Gazdaság és Jogban

Irodánk munkatársa, Gárdos Péter, évek óta részt vesz az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében. Új cikkében javaslatot tesz a faktoringnak az új Ptk.-ban történő szabályozására. A javaslat a finanszírozási célú faktoringot veszi a szabályozás alapjául, és erre építi fel a szabályozást. A javasolt szabályozás alapelvei az alábbiak. A finanszírozási célú követelésvásárlás háttereként a kölcsönszerződés szabályainak alkalmazása látszik kézenfekvőnek. A faktoringot a kölcsönszerződéstől lényegét tekintve csak az határolja el, hogy főszabályként a tartozást az engedményezett követelés kötelezettje köteles teljesíteni. A visszkereseti jog javasolt diszpozitív szabálya szerint ugyanakkor a faktort megilleti az a jog, hogy ha esedékességkor a kötelezett nem teljesít, akkor azonnali hatállyal felmondja a faktoring szerződést, a követelést visszaengedményezze az adósra, és az adóstól követelje a tartozás megfizetését.

A cikk itt olvasható >>

Vissza a hírekhez