Módosultak a kiegészítő biztosításközvetítőket érintő szabályok 2019. január 23.

Biztosítási jog

2019 januárjától több ponton is módosultak a Bit. kiegészítő biztosításközvetítőkre vonatkozó szabályai.

A kiegészítő biztosításközvetítők kategóriáját eredetileg a Bit. biztosításértékesítési irányelv - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/97 irányelve (2016. január 20.) a biztosítási értékesítésről - rendelkezéseit a hazai jogba átültető módosítása vezette be 2018-ban. A kiegészítő biztosításközvetítő alatt azokat a biztosításértékesítőket kell érteni, akik kiegészítő jelleggel, a Bit.-ben meghatározott korlátozott körben közvetítenek biztosításokat. A kiegészítő biztosításközvetítő elnevezése ellenére nem minősül biztosításközvetítőnek, ezért rájuk nem kell alkalmazni a biztosításközvetítőkre vonatkozó szabályokat, csupán a Bit. által rájuk meghatározott, a biztosításközvetítőkre irányadó szabályoknál enyhébb előírásokat.

A kiegészítő biztosításközvetítőkre eddig a biztosítási törvény nem határozott meg egyértelműen sem horizontális, sem vertikális láncolati tilalmat. Vagyis a kiegészítő biztosításközvetítő több biztosító, többes ügynök, illetve alkusz megbízásából is eljárhatott, illetve felmerülhetett az is, hogy akár egy másik kiegészítő biztosításközvetítő alvállalkozója is lehet.

A Bit. módosítása azonban egyértelmű láncolati korlátokat vezetett be a kiegészítő biztosításközvetítőkre. Eszerint 2019-től a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személynek biztosításértékesítésre kizárólag egy - biztosító, alkusz vagy többes ügynök - megbízója lehet. Továbbá a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy e tevékenysége végzésére további megbízást nem adhat, vagyis a kiegészítő biztosításközvetítő alvállalkozót nem vehet igénybe.

További lényeges változás, hogy a kiegészítő biztosításközvetítő megbízója felel azért, hogy a kiegészítő biztosításközvetítő tevékenysége során érvényesüljenek a megbízóra vonatkozó tájékoztatási szabályok, illetve több termék esetén a rendelkezésre álló termékek teljes körére vonatkozó igényfelmérés is megtörténjen. A kiegészítő biztosításközvetítőnek a rendelkezésre álló termékválasztékról tájékoztatnia kell az ügyfeleket, valamint arról is, hogy ennél szélesebb körben is az ügyfél rendelkezésére állhatnak termékek más biztosítási értékesítési csatornákon keresztül.

A törvénymódosítás egyértelművé teszi azt is, hogy a kiegészítő biztosításközvetítő az értékesítést tanácsadással, vagy anélkül is végezheti. Erre az ügyfelek előzetes tájékoztatása során szintén ki kell térnie.


Közvetítők

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

MNB állásfoglalás a Kit. szerinti szűrőrendszer alkuszok és többes ügynökök általi alkalmazásáról

Az alkuszokat és a többes ügynököket a folyamatosan változó pénzmosás elleni szabályok igen komoly kihívás elé állítják....

Részletek

Kik között jön létre a függő ügynök által kötött szerződés?

A Kúria a közelmúltban megjelent felülvizsgálati döntésében azt vizsgálta, hogy a függő ügynök közvetítésével értékesített fiktív,...

Részletek

A biztosításértékesítőknek várhatóan több idejük lesz felkészülni az IDD Irányelven alapuló új szabályozás alkalmazására

Az Európai Bizottság új javaslatot terjesztett elő a biztosítási értékesítésről szóló 2016/97 (EU) irányelv („IDD”) alkalmazásának...

Részletek

Szeminárium a közvetítőkről

Irodánk ez évi utolsó szemináriumán Kovács Zsolt, Papp Veronika és Matovics Rúben tartottak előadást a pénzügyi szektor...

Részletek