Módosultak a jelzáloghitel közvetítők egyes feladatai 2020. január 7.

Bank- és hiteljog

Nemrég elfogadásra került a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló törvény, mely többek között a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) jelzáloghitel közvetítőkre irányadó szabályait is módosítja („Módosítás”). A Módosítás a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A Módosítás következtében 2019. december 26-tól a jelzáloghitel közvetítőnek immáron törvény által előírt kötelezettsége, hogy figyelemmel kísérje, a közvetítői alvállalkozója betartja-e a jelzáloghitel nyújtására vonatkozó előírásokat. Ennek keretében a jelzáloghitel közvetítő felelős annak ellenőrzéséért, hogy a közvetítői alvállalkozója, és a közvetítői alvállalkozójával - e tevékenységi körében - munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy megfelel-e az e személyekkel szemben fennálló szakmai követelményeknek.

A Módosítás nem tesz különbséget a függő, illetve a független jelzáloghitel közvetítők között, így a fenti kötelezettség mindkét típusú jelzáloghitel közvetítőt egyaránt terheli. A Módosítás feltehetően azt célozza, hogy a jelzáloghitel közvetítő által ellenőrzött, megfelelő személy vehessen részt a jelzáloghitelek közvetítésében.

Az irányelv rendelkezéseit átültető Módosítás annyiban pontatlan, hogy a jelzáloghitel közvetítő ellenőrzési kötelezettségét a közvetítői alvállalkozó és személyzete mellett kiterjeszti a közvetítői alvállalkozójával megbízási jogviszonyban álló természetes személyekre is. E személyi kör azonban lényegében üres halmazt jelent, hiszen a közvetítői láncolat Hpt. szerinti korlátai miatt a közvetítői alvállalkozó a pénzügyi szolgáltatás közvetítése teljesítéséhez további megbízási szerződést nem köthet.

A jelzáloghitel közvetítők felügyeleti hatóságaként eljáró Magyar Nemzeti Bank az elmúlt évben kiemelt figyelmet fordított annak vizsgálatára, hogy a hitelközvetítők megfelelő nyilvántartásokat vezetnek-e a közvetítésben részt vevő természetes személyek oktatásairól, képzéseiről, mellyel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank több hitelközvetítővel szemben is hiányosságot állapított meg, és bírságot rótt ki. Erre is figyelemmel várható, hogy a Magyar Nemzeti Bank a fenti Módosításnak való megfelelésre is kiemelt figyelmet fordít majd.


Közvetítők

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Mennyi jutalékot kaphatnak a pénzpiaci közvetítők alvállalkozói?

Az MNB 2018 decemberében állásfoglalást bocsátott ki a pénzpiaci közvetítői alvállalkozók díjazásáról. Az MNB állásfoglalásában...

Részletek

Felhőszolgáltatások a pénzügyi közvetítők piacán

A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeletként 2017 elején Ajánlást tett közzé a közösségi és publikus felhőszolgáltatások...

Részletek

A pénzügyi közvetítők ezentúl csak a fogyasztóknak kötelesek a közvetítői minőséggel kapcsolatos előzetes tájékoztatást megadni

2017. január 1-jétől hatályukat veszítették azok a rendelkezések, amelyek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról...

Részletek

A kezesség jellemzői a Kúria egy döntésében

Egy, a közelmúltban közzétett, a régi Ptk. hatálya alá tartozó döntésében a Kúria a készfizető kezes felelőssége kapcsán...

Részletek