MNB állásfoglalás a biztosítási többes ügynököke terhelő termékösszehasonlítási kötelezettségről

Biztosítási jog Közvetítők, Felügyelet 2020. november 11.

Az MNB egy nemrégiben kiadott felügyeleti állásfoglalásában azt vizsgálta, hogy egy függő biztosításközvetítő többes ügynök, mely fogalmilag több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit értékesíti, miként tudja, illetve köteles-e teljesíteni az ügyfél igényeihez igazodó termékcsoportban az összehasonlításra alkalmas termékelemzést egy kizárólag „beépített csomagtermékként” elérhető, feltehetően egy pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolt hitelfedezeti típusú (PPI- Payment Protection Insurance) kiegészítő biztosítás esetén.

Az MNB ezen állásfoglalásában több lényeges megállapítást is tett.

Az állásfoglalás mindenekelőtt leszögezi, hogy a többes ügynökkel szemben támasztott alapkövetelmény az összehasonlításra alkalmas termékelemzés készítése, a jogszabályokból ugyanis nem vonható le olyan következtetés, hogy a többes ügynök bármilyen esetben felmentést kapna e kötelezettsége alól. Az MNB szerint ez alól az sem jelent kivételt, amikor a biztosításértékesítő az értékesítés során eltekinthet a kiegészítő termék megvásárolhatóságának felajánlásától.

Mindezek alapján az MNB elvárásként fogalmazza meg az állásfoglalásában, hogy a többes ügynöknek képesnek kell lennie a kiegészítő biztosítási terméket is egy jellemző ágazatba elhelyezni és ugyanebbe a termékcsoportba tartozó más, általa értékesített termékekkel összehasonlítani. Az állásfoglalás e körben kiemeli: a többes ügynöknek nem az adott összetett terméket, mint egészet kell tudnia összehasonlítania más, hasonló összetett termékekkel, hanem a benne foglalt, kapcsolódó biztosítási terméket.

Az állásfoglalás szerint a többes ügynöknek abban az esetben is el kell végeznie az összehasonlítást, ha annak eredménye alapján más, külön megvásárolható termék nem kínál az ügyfelek számára valós alternatívát, illetve az nem megfelelő. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések teleológiai (célszempontú) elemzése alapján ugyanis az MNB arra az álláspontra jutott, hogy fogyasztóvédelmi szempontból nem fogadható el olyan gyakorlat, amely arra hivatkozással mellőzné az összehasonlító termékelemzést, hogy a termék egyedisége miatt a piacon lévő más termékkel való összehasonlíthatóság nem biztosítható. Ez ugyanis az MNB szerint az ügyfél – az összehasonlításon alapuló – megalapozott döntésének lehetőségét vonná el, mely a fogyasztóvédelmiszabályozás által biztosított védelmi szinttől való visszalépésként nem támogatható.

Az állásfoglalás ugyanakkor, osztva az ezzel kapcsolatban hivatkozott jogirodalmi álláspontot, elismerte, hogy lehetséges olyan kivételes eset, amikor a többes ügynök egy biztosító termékét értékesíti, mely esetben szükségszerűen és értelemszerűen csak erről az egy termékről kell, és tud tájékoztatást adni. Ugyanakkor az MNB hangsúlyozta azt is: amennyiben az egy biztosítási termék értékesítése nem kivételes, kérdésessé válhat, hogy ténylegesen többes ügynöki tevékenységet folytat-e az adott biztosításértékesítő, és képes-e eleget tenni a vele szemben támasztott biztosításközvetítői szakmai szabályoknak.

Vissza a hírekhez