Mi az újdonság az ingatlan alapok befektetési jegyeinek forgalmazásában? 2019. május 29.

Tőkepiac, Ingatlanjog

2019. május 15-étől alkalmazandó a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB) 5/2019. (IV.1.) számú ajánlása (Ajánlás) a nyilvános, nyílt végű ingatlanalapok befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról.

Az Ajánlás rögzíti az MNB azon elvárását, hogy a nyilvános, nyílt végű ingatlanalapok befektetési jegyeinek forgalomba hozatalát és folyamatos forgalmazását végző vállalkozás (amely lehet befektetési vállalkozás, befektetési szolgáltatási tevékenységet is ellátó hitelintézet vagy maga a befektetési alapkezelő) elsősorban olyan befektetési jegyek forgalomba hozatalában vegyen részt, amelyek visszaváltása esetén a forgalmazás-teljesítési nap legalább 180 naptári nappal későbbi, mint a visszaváltási megbízás beérkezésének a napja. Az Ajánlás a 2019. május 15-ét követően nyilvántartásba vett, nyilvános, nyílt végű ingatlanalapok befektetési jegyeinek, illetve a már korábban, 2019. május 15-ét megelőzően nyilvántartásba vett alapok új sorozatainak forgalmazására vonatkozik. 

Az MNB a forgalmazók felé tett ajánlásán túl a nyilvános, nyílt végű ingatlanalapot kezelő befektetési alapkezelők felé is megfogalmazza azon elvárását, hogy a 2019. május 15-ét követő időszakra állapítsanak meg forgalmazási maximumot az általuk kezelt ingatlanalapok azon, 2019. május 15-ét megelőzően már forgalomba került sorozataira, amelyek visszaváltása esetén a visszaváltási megbízás beérkezésének napja és a forgalmazás-teljesítési nap közötti időtartam nem éri el 180 naptári napot. Az MNB elvárásként rögzíti továbbá, hogy a befektetési alapkezelő a forgalmazási maximum szintjének megfelelőségét rendszeresen értékelje és abban az esetben, ha az az Ajánlásban megfogalmazott célok teljesülése érdekében indokolt, fokozatosan csökkentse annak mértékét.

További részletek itt érhetőek el.


Felügyelet

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Kihirdetésre kerültek a külföldi befektetők bejelentési kötelezettsége alá tartozó egyes pénzügyi szolgáltatások

Év elején hatályba lépett az a Kormányrendelet, amely a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről...

Részletek

Új törvény a külföldi befektetéseket érintő bejelentési kötelezettségről

A közelmúltban kihirdetett a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló törvény...

Részletek

AZ ESMA konzultációt kezdeményezett a pénzpiaci alapok felügyeleti jelentésszolgálatáról

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) konzultációs lehetőséges nyitott a pénzpiaci alapok (PPA vagy MMF) felügyeleti...

Részletek