Megjelent az Európai Bankhatóság csalásokra vonatkozó iránymutatása 2018. november 7.

Az Európai Bankhatóság 2018. július 18-án megjelent iránymutatásai a „csalásokra vonatkozó, PSD2 96. cikk (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra vonatkozó követelményekről” szeptembertől már magyar nyelven is elérhetőek.

Az iránymutatások címzettjei a pénzforgalmi szolgáltatók (kivéve a számlainformációs szolgáltatókat) és a felügyeleti hatóságok. Az iránymutatások 2019. január 1-jétől hatályosak, kivéve az erős ügyfél-hitelesítés alkalmazására vonatkozó kivételekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat, amelyekre az iránymutatások hatálya 2019. szeptember 14-től terjed ki.

Az iránymutatások első csoportja részletesen meghatározza azokat a statisztikai adatokat, amelyeket a pénzforgalmi szolgáltatóknak adatszolgáltatás keretében meg kell küldeniük a különböző fizetési módokhoz kapcsolódó csalásokról a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának.

A félévente, illetve évente teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség az iránymutatásokban meghatározott jóvá nem hagyott fizetési műveletekre és a fizető fél manipulálásából eredő fizetési műveletekre terjed ki. Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltatóknak az iránymutatások mellékleteiben meghatározott bontásban kell szolgáltatniuk.

Az iránymutatások második csoportja azokat az összesített adatokat határozza meg, amelyeket az illetékes hatóságok kötelesek az Európai Bankhatósággal és az Európai Központi Bankkal megosztani. Az adatokat a pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó beszámolási időszak végét követő 6 hónapon belül kell továbbítani az Európai Bankhatósággal és az Európai Központi Bankkal előzetesen megállapodott formátumban és biztonságos kommunikációs úton.

A pénzforgalmi szolgáltató székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának kérésére a fogadó tagállam illetékes hatóságának rendelkezésre kell bocsátania a fióktelepek által jelentett információkat és adatokat.

Vissza a hírekhez