Kisebb változások az MNB igazgatási szolgáltatási díjaiban 2018. június 27.

A Magyar Nemzeti Bank 18/2018. (V. 31.) MNB rendeletével 2018. július 1. napjától kezdődő hatállyal módosította az egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendeletet (Rendelet). A PSD2 implementálása alapján megjelenő új szolgáltató, a számlainformációkat összesítő szolgáltatók (AISP) nyilvántartásba vételének díja a módosított Rendelet értelmében 800.000 Ft lesz. A MiFID II. átültetése folytán megjelenő, adatszolgáltatási tevékenységet végző (ún. APA, ARM vagy CTP szolgáltatást nyújtó), MNB által nem felügyelt intézmény adatszolgáltatási tevékenységének engedélyezése 600.000 Ft-ba fog kerülni.

 

A Rendelet ezen kívül a biztosítási szektor vonatkozásában a 2014. évi LXXXVIII. tv. (Bit.) hatályba lépésével bekövetkezett változásokhoz igazította az igazgatási szolgáltatási díjak szabályait. A jelenleg hatályos Bit előtti szabályozás szerint többek között a felügyelet engedélye volt szükséges az alkuszi, illetve többes ügynöki tevékenységet folytató vállalkozásban történő minősített befolyásszerzéshez, illetve alkusz, többes ügynök harmadik országban történő alapításához is, így a Rendelet tartalmazta az ezekhez tartozó igazgatási szolgáltatási díjakat is. A 2016. január 1-jén hatályba lépett Bit. azonban az alkusz, illetve a többes ügynök vonatkozásában szűkítette az engedélyköteles események körét, így a fent említett eseményeket most már elegendő bejelenteni a felügyeletnek. A Rendelet módosítása erre tekintettel hatályon kívül helyezte az érintett cselekményekhez tartozó igazgatási szolgáltatási díjakra vonatkozó rendelkezéseket. Az igazgatási szolgáltatási díjak mértéke a megmaradt esetekben (biztosító alapítási engedélye, biztosító tevékenységi engedély, alkuszi és többes ügynöki tevékenységi engedély, tevékenységirányító engedélyezése, stb.) változatlan maradt.
Vissza a hírekhez