Kihirdetésre kerültek a külföldi befektetők bejelentési kötelezettsége alá tartozó egyes pénzügyi szolgáltatások 2019. január 8.

Bank- és hiteljog, Tőkepiac

Év elején hatályba lépett az a Kormányrendelet, amely a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló törvény (2018. évi LVII. tv.) végrehajtásaként meghatározza a törvényben előírt bejelentési kötelezettség alá tartozó egyes tevékenységeket, így az érintett pénzügyi szolgáltatásokat is (246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet).

Ahogyan azt korábban ismertettük, bejelentési kötelezettség terheli azon külföldi befektetőket, akik magyarországi székhelyű gazdasági társaságban – alapítás vagy részesedésszerzés útján – tulajdont kívánnak szerezni vagy Magyarország területén fióktelepet kívánnak létesíteni, amennyiben a tevékenységük a Kormányrendeletben felsorolt tevékenységek közé tartozik. E bejelentési kötelezettség kiterjed továbbá a tevékenységhez szükséges infrastruktúrák, berendezések és eszközök használati vagy működtetési jogának megszerzéséhez, valamint az adott tevékenység megkezdéséhez is. 

A Kormányrendelet azért jelentős, mert az határozza meg – a törvény által csupán főbb tevékenységi körönként [pl. fegyver- és lőszergyártás, kettős felhasználású termék előállítása, titkosszolgálati eszközök előállítása, továbbá a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.) meghatározott pénzügyi szolgáltatás nyújtása, a fizetési rendszer működtetése]nevesített – egyes, bejelentési kötelezettséggel járó tevékenységeket.

A pénzügyi szolgáltatás nyújtása tevékenységi körön belül a Kormányrendelet a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás által történő adatkezelést, míg a fizetési rendszer működtetése tevékenységi körön belül a fizetési rendszer működtetését (kivéve a kizárólag készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel végzett fizetési műveletek tekintetében történő működtetést) nevesíti bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységként. A pénzügyi szolgáltatásokon és kiegészítő szolgáltatásokon belül tehát e két tevékenység az, amelyre vonatkozóan a külföldi befektetőknek a törvény szerinti bejelentési kötelezettsége fennáll.

A bejelentéssel összefüggő eljárás lefolytatására a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter (jelenleg a belügyminiszter) bír hatáskörrel, a bejelentési kötelezettség teljesítését pedig az Alkotmányvédelmi Hivatal ellenőrzi.

 

A Kormányrendelet mindemellett tartalmazza a bejelentéssel összefüggő eljárás részletes szabályait, a bejelentéssel összefüggő eljárásba bevonható szervek körét és azok eljárásának szabályait, valamint a bírság megállapításának szempontrendszerét és kiszabására vonatkozó szabályokat.


Felügyelet, Befektetés

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Mi az újdonság az ingatlan alapok befektetési jegyeinek forgalmazásában?

2019. május 15-étől alkalmazandó a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar...

Részletek

Mikor alkalmazható negatív kamat?

A mára többé-kevésbé elfogadott negatív kamat gondolata – azaz az, hogy nem az adós fizet kamatot a hitelezőnek, hanem...

Részletek

Új törvény a külföldi befektetéseket érintő bejelentési kötelezettségről

A közelmúltban kihirdetett a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló törvény...

Részletek

AZ ESMA konzultációt kezdeményezett a pénzpiaci alapok felügyeleti jelentésszolgálatáról

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) konzultációs lehetőséges nyitott a pénzpiaci alapok (PPA vagy MMF) felügyeleti...

Részletek