Júniustól új pénzmosási törvény lép hatályba 2017. június 2.

2016. június 26-án lép hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Új Pmt.), amely felváltja az azonos tárgyú, jelenleg hatályos 2007. évi CXXXVI. törvényt.

A jogalkotó az Új Pmt. hatálybaléptetésével a 2015/849 európai és tanácsi irányelv (4. pénzmosási irányelv) átültetésére vonatkozó kötelezettségének kíván eleget tenni.

Lényeges koncepcionális változás, hogy az Új Pmt. intézményi alapon határozza meg a törvény hatályát, szemben a korábbi jogszabállyal, amely tevékenység alapon határozta ezt meg. Tehát míg a jelenleg hatályos pénzmosási törvény hatálya kiterjed minden olyan személyre, amely a megjelölt tevékenységet végzi, addig az Új Pmt. hatálya alá kifejezetten csak azok az intézmények tartoznak majd, amelyeket a törvény felsorol. A jogszabály indokolása szerint mindez lehetővé teszi a hatékonyabb alkalmazhatóságot és egyéb jogszabályokkal való összhang megteremtését. Jóllehet a jogalkotó álláspontja szerint mindez nem eredményez érdemi változást, mégis azonosíthatóak lényegi eltérések, például a pénzügyi szolgáltatást közvetítők körében: Továbbra sem lesznek a pénzmosási szabályok alanyai a hitelintézeti törvény (2013. évi CCXXXVII. törvény) szerinti ügynöki tevékenységet folytatók, és továbbra is alanyai lesznek az alkuszok, a többes kiemelt közvetítők és a hitelintézettel szerződésben álló pénzváltási tevékenységet folytató kiemelt közvetítők (pénzváltó iroda). Ugyanakkor a korábbi szabályozással ellentétben nem lesznek a pénzmosási szabályok alanyai a pénzforgalmi közvetítők, a jelzáloghitel közvetítők és a pénzváltó irodán kívüli kiemelt közvetítők.

További lényeges változás, hogy az Új Pmt. megfelelő garanciák biztosításával lehetővé teszi az ügyfél-átvilágítás és üzleti kapcsolat létesítését személyes megjelenés nélkül is, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján. Kiemelendő az is, hogy az ügyfél-átvilágítás során nagyobb hangsúlyt fog kapni a kockázatalapú megközelítés.

A Új Pmt. hatálybalépésekor működő, Magyar Nemzeti Bank felügyeleti körébe tartozó pénzügyi szervezetek a pénzmosási szabályzatukat a felügyelet vonatkozó rendeletének kiadását követő 90 napon belül, de legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kötelesek átdolgozni, és a felügyeleti hatóságot arról írásban tájékoztatni.

Vissza a hírekhez