Javadalmazási politika és javadalmazási jelentés a nyilvánosan működő részvénytársaságnál 2019. július 18.

Társasági jog

Az Európai Parlament és a Tanács a 2017. május 17-i (EU) 2017/828 számú irányelvvel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése érdekében módosította a tőzsdén jegyzett társaságokban az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról szóló 2007/36/EK irányelvet, amit a hazai jogba a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény ültetett át. Ezáltal a nyilvánosan működő részvénytársaság („nyrt.”) köteles lesz javadalmazási politikát megállapítani.

A javadalmazási politika mint jogintézmény egyes ágazati jogszabályokban már megjelent (például a hitelintézetek, befektetési vállalkozások rendelkeznek javadalmazási politikával), azonban az új jogszabály általános érvénnyel kiterjeszti e kötelezettséget minden nyrt.-re. Az nyrt. vezetői, igazgatói mind az nyrt. sikerének letéteményesei, ezáltal az ő javadalmazásuk nélkülözhetetlen eszköz a társasági érdekek és a vezetők érdekei összeegyeztetésére, ez azonban a részvényesek szempontjából akkor tisztességes, amennyiben nekik is lehet beleszólásuk a javadalmazási politikába. Az új szabályozás célja az, hogy feloldja a javadalmazási politika megalkotásával és módosításával kapcsolatos hatalmi aszimmetriát, és biztosítsa a részvényesek számára azt a jogot, hogy a javadalmazási politikáról – annak egyértelmű, érthető és teljes körű vizsgálata alapján – kötelező vagy konzultatív módon szavazhassanak.

Az új jogszabály alapján az nyrt. közgyűlésének kötelezettsége lesz, hogy véleménynyilvánító szavazást tartson a javadalmazási politikáról, az elfogadást – illetve elutasítás esetén a megismételt szavazást – követően pedig a javadalmazási politikát az nyrt. honlapján nyilvánosságra kell hozni, és érvényessége alatt folyamatosan és díjmentesen biztosítani kell az elérhetőségét.

Az új rendelkezések pontosan meghatározzák, hogy a javadalmazási politikának mit kell tartalmaznia, így különösen a javadalmazás rögzített és változó összetevőit, az igazgatók munkaviszonyának egyes aspektusait, valamint a javadalmazási politika meghatározására, felülvizsgálatára és végrehajtására irányuló döntéshozatali eljárást.

A javadalmazási politikától csak kivételes körülmények esetén lehet eltérni, azaz ha az eltérés hosszú távon az nyrt. érdekei vagy működése biztosítása miatt szükséges.

A javadalmazási politika végrehajtása ellenőrzésének eszköze a javadalmazási jelentés, melyet az nyrt. évente köteles elkészíteni. A javadalmazási jelentésről véleménynyilvánítás céljából szintén szavaz a közgyűlés, és ezt követően a jelentést a társaság honlapján díjmentesen legalább tíz évig elérhetővé kell tenni. A javadalmazási jelentés teljes körű áttekintést nyújt az igazgatók javadalmazásáról, amely növeli az nyrt. átláthatóságát és a vezetők elszámoltathatóságát, hiszen a befektetőknek átfogó rálátásuk lesz az egyes igazgatók javadalmazására, melyhez elengedhetetlen, hogy a javadalmazás minden eleme és összege nyilvános legyen.

Az új szabályok alapján készülő javadalmazási politikát a törvény hatálybalépését – azaz 2019. július 17-ét – követően induló üzleti évben kell először elfogadni, és az azt követő üzleti évben kell először alkalmazni.

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Elektronikus (cég)bélyegző és elektronikus cégjegyzési jog

Egy pénzügyi intézmény a pénzügyi és kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó szerződéseit kevés kivétellel csak írásban...

Részletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek átláthatósága és jóváhagyása

Irodánk több cikkben is beszámolt arról, hogy a 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelv („Irányelv”) implementálásaként...

Részletek

Új részvényesi szerepvállalási átláthatósági szabályok a befektetéseket kezelők tevékenységére

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek („Irányelv”) való megfelelés érdekében...

Részletek

Új intézmény: a részvényesi képviseleti tanácsadó

Az Európai Parlament és a Tanács 2017-ben irányelvet alkotott a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről....

Részletek