Januártól jelentősen emelkedtek egyes pénzügyi intézmények induló tőke követelményei 2020. január 9.

Bank- és hiteljog

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) módosítása következtében 2020. január 1-jétől a Hpt. hatálya alá tartozó egyes pénzügyi intézmények magasabb induló tőkével alapíthatók. A jogalkotó a módosítást a reálértékben időközben bekövetkezett változásokkal indokolja, a módosításokra álláspontja szerint az értékállóság megőrzése érdekében volt szükség.

A változás keretében a bank induló tőkéjének, valamint a harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe dotációs tőkéjének összege 2 milliárd forintról 4 milliárd forintra emelkedett.

A pénzügyi vállalkozásokon belül eddig az induló tőke követelmény szempontjából a fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás (illetve ennek egy speciális altípusa), valamint a pénzügyi holding társaság képezett külön kategóriát. A jövőben ezek mellett megkülönböztetésre kerül a hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozás is.

A módosítás következtében a hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozás induló tőkéje 150 millió forintban került meghatározásra, a pénzügyi holding társaság induló tőkéjének összege 2 milliárd forintról 4 milliárd forintra emelkedett, az egyéb kategóriába nem tartozó pénzügyi vállalkozás induló tőke követelménye pedig 50 millió forintról 100 millió forintra nőtt.

A változás nem érint több pénzügyi intézményt, így  

  • a szövetkezeti hitelintézet 300 millió forint,
  • a szakosított hitelintézet a rá vonatkozó külön jogszabályban meghatározott összegű,
  • a fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás, amely a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást kizárólag készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel végzett fizetési műveletek tekintetében végzi, 150 millió forint,
  • az egyéb fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás 500 millió forint, és
  • a többes kiemelt közvetítő 50 millió forint 

összegű induló tőkével alapítható változatlanul.

A jogalkotó a 2019. december 31-én már működő vagy alapítási engedély alatt álló (harmadik ország fióktelepe esetén ezen a napon működő vagy létesítési engedély alatt álló) pénzügyi intézmények számára aránylag hosszabb megfelelési időt biztosít, azzal, hogy lehetővé teszi, az érintett intézmények a magasabb induló tőke összegének 3/4-ét,  - a hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozások pedig a 2/3-át - legkésőbb 2023. december 31-ig biztosítsák, és elegendő, ha 2026. december 31-ig rendelkeznek a magasabb induló tőke teljes összegével.

A hatályos szabályok és a változások áttekintését segítő táblázat:

Pénzügyi intézmény

Induló tőke/dotációs tőke minimum összege 2019.12.31-ig

Induló tőke/dotációs tőke minimum összege 2020.01.01-től

Már működő vagy engedélyezés alatti intézmény esetén a megfelelési határidő

Bank

2 milliárd forint

4 milliárd forint

2023.12.31-ig 3 milliárd forint

2026.12.31-ig 4 milliárd forint

Szövetkezeti hitelintézet

300 millió forint

300 millió forint

 

 

Szakosított hitelintézet

speciális törvényben meghatározott

speciális törvényben meghatározott

 

Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe

2 milliárd forint

(ha törvény másként nem rendelkezik)

4 milliárd forint

(ha törvény másként nem rendelkezik)

2023.12.31-ig 3 milliárd forint

2026.12.31-ig 4 milliárd forint

Pénzügyi holding társaság

2 milliárd forint

4 milliárd forint

 

2023.12.31-ig 3 milliárd forint

2026.12.31-ig 4 milliárd forint

Egyéb fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás

500 millió forint

500 millió forint

 

Fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás, amely a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást kizárólag készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel végzett fizetési műveletek tekintetében végzi

150 millió forint

150 millió forint

 

Hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozás

50 millió forint

150 millió forint

2023.12.31-ig 100 millió forint

2026.12.31-ig 150 millió forint

Egyéb pénzügyi vállalkozás

50 millió forint

100 millió forint

2023.12.31-ig 75 millió forint

2026.12.31-ig 100 millió forint

Többes kiemelt közvetítő

50 millió forint

50 millió forint

 

 

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

A kezesség jellemzői a Kúria egy döntésében

Egy, a közelmúltban közzétett, a régi Ptk. hatálya alá tartozó döntésében a Kúria a készfizető kezes felelőssége kapcsán...

Részletek

Veszélyhelyzeti intézkedések a pénzügyi ágazatban

A veszélyhelyzetre tekintettel a Kormány a 145/2020. (IV. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban „Rendelet”) intézkedéseket...

Részletek

Hitelezést érintő rendkívüli járványügyi intézkedések

A koronavírus-járványra tekintettel elrendelt veszélyhelyzet fennállása alatt a Kormány az alábbi hitelezést érintő rendkívüli intézkedéseket...

Részletek

Chambers Global rangsor

We are proud to share that three of our partners, István Gárdos, Erika Tomori and Péter Gárdos are ranked in Chambers Global...

Részletek