Januártól jelentősen emelkedtek egyes pénzügyi intézmények induló tőke követelményei 2020. január 9.

Bank- és hiteljog

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) módosítása következtében 2020. január 1-jétől a Hpt. hatálya alá tartozó egyes pénzügyi intézmények magasabb induló tőkével alapíthatók. A jogalkotó a módosítást a reálértékben időközben bekövetkezett változásokkal indokolja, a módosításokra álláspontja szerint az értékállóság megőrzése érdekében volt szükség.

A változás keretében a bank induló tőkéjének, valamint a harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe dotációs tőkéjének összege 2 milliárd forintról 4 milliárd forintra emelkedett.

A pénzügyi vállalkozásokon belül eddig az induló tőke követelmény szempontjából a fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás (illetve ennek egy speciális altípusa), valamint a pénzügyi holding társaság képezett külön kategóriát. A jövőben ezek mellett megkülönböztetésre kerül a hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozás is.

A módosítás következtében a hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozás induló tőkéje 150 millió forintban került meghatározásra, a pénzügyi holding társaság induló tőkéjének összege 2 milliárd forintról 4 milliárd forintra emelkedett, az egyéb kategóriába nem tartozó pénzügyi vállalkozás induló tőke követelménye pedig 50 millió forintról 100 millió forintra nőtt.

A változás nem érint több pénzügyi intézményt, így  

  • a szövetkezeti hitelintézet 300 millió forint,
  • a szakosított hitelintézet a rá vonatkozó külön jogszabályban meghatározott összegű,
  • a fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás, amely a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást kizárólag készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel végzett fizetési műveletek tekintetében végzi, 150 millió forint,
  • az egyéb fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás 500 millió forint, és
  • a többes kiemelt közvetítő 50 millió forint 

összegű induló tőkével alapítható változatlanul.

A jogalkotó a 2019. december 31-én már működő vagy alapítási engedély alatt álló (harmadik ország fióktelepe esetén ezen a napon működő vagy létesítési engedély alatt álló) pénzügyi intézmények számára aránylag hosszabb megfelelési időt biztosít, azzal, hogy lehetővé teszi, az érintett intézmények a magasabb induló tőke összegének 3/4-ét,  - a hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozások pedig a 2/3-át - legkésőbb 2023. december 31-ig biztosítsák, és elegendő, ha 2026. december 31-ig rendelkeznek a magasabb induló tőke teljes összegével.

A hatályos szabályok és a változások áttekintését segítő táblázat:

Pénzügyi intézmény

Induló tőke/dotációs tőke minimum összege 2019.12.31-ig

Induló tőke/dotációs tőke minimum összege 2020.01.01-től

Már működő vagy engedélyezés alatti intézmény esetén a megfelelési határidő

Bank

2 milliárd forint

4 milliárd forint

2023.12.31-ig 3 milliárd forint

2026.12.31-ig 4 milliárd forint

Szövetkezeti hitelintézet

300 millió forint

300 millió forint

 

 

Szakosított hitelintézet

speciális törvényben meghatározott

speciális törvényben meghatározott

 

Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe

2 milliárd forint

(ha törvény másként nem rendelkezik)

4 milliárd forint

(ha törvény másként nem rendelkezik)

2023.12.31-ig 3 milliárd forint

2026.12.31-ig 4 milliárd forint

Pénzügyi holding társaság

2 milliárd forint

4 milliárd forint

 

2023.12.31-ig 3 milliárd forint

2026.12.31-ig 4 milliárd forint

Egyéb fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás

500 millió forint

500 millió forint

 

Fizetési rendszert működtető pénzügyi vállalkozás, amely a kiegészítő pénzügyi szolgáltatást kizárólag készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel végzett fizetési műveletek tekintetében végzi

150 millió forint

150 millió forint

 

Hitel- és pénzkölcsönt nyújtó pénzügyi vállalkozás

50 millió forint

150 millió forint

2023.12.31-ig 100 millió forint

2026.12.31-ig 150 millió forint

Egyéb pénzügyi vállalkozás

50 millió forint

100 millió forint

2023.12.31-ig 75 millió forint

2026.12.31-ig 100 millió forint

Többes kiemelt közvetítő

50 millió forint

50 millió forint

 

 

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Chambers Global rangsor

We are proud to share that three of our partners, István Gárdos, Erika Tomori and Péter Gárdos are ranked in Chambers Global...

Részletek

A pénzmosás elleni törvény 2020-as változásai

A tavalyi év decemberében elfogadta az országgyűlés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló...

Részletek

Módosultak a jelzáloghitel közvetítők egyes feladatai

Nemrég elfogadásra került a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló törvény, mely...

Részletek

Gárdos István cikke a biztosítéki átruházásról

A Polgári Jog 2019/9-10. számában megjelent Gárdos István cikke a biztosítéki célú átruházásról. A tanulmány konklúziója...

Részletek