Hitelfedezeti biztosítás mint bankári biztosíték 2017. október 13.

A Magyar Nemzeti Bank a közelmúltban iránymutató állásfoglalást tett közzé a biztosító által nyújtott hitelfedezeti biztosítás CRR szerinti hitelkockázat mérséklő eszközként történő figyelembe vehetőségével kapcsolatban.

A kérdés az volt, hogy a biztosító részvénytársaság által kötött, a hitel illetve kezesség és garancia biztosítási szolgáltatásra vonatkozó biztosítási szerződés (kötvény) minősülhet-e a szavatoló tőke számítása során hitelkockázat csökkentését lehetővé tevő elfogadható biztosítékként, és amennyiben igen, úgy arra alkalmazhatóak-e a garanciára vagy valamely egyéb elfogadható fedezetre vonatkozó, az irányadó jogszabályokban fellelhető rendelkezések.

Az MNB úgy foglalt állást, hogy a biztosítók valamennyi módszer, azaz a sztenderd módszer szerint is elismerhető fedezetnyújtók a CRR 201. cikk (1) bekezdés g)pontja alapján. Tekintettel továbbá arra, hogy a garancia fogalmát a CRR nem határozza meg, az MNB álláspontja szerint a CRR szempontjából minden olyan fedezet garanciának tekinthető, amely maradéktalanul megfelel az előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet fogalmának és a CRR garanciával szembeni követelményeinek, és így az említett feltételek teljesülése esetén valamely biztosítási szerződés, illetve az abban foglaltak, vagy annak alapján kibocsátott biztosítói kötelezettségvállalás is.
Vissza a hírekhez