Hitelfedezeti biztosítás mint bankári biztosíték 2017. október 13.

Hitelbiztosítékok, Bank- és hiteljog, Biztosítási jog

A Magyar Nemzeti Bank a közelmúltban iránymutató állásfoglalást tett közzé a biztosító által nyújtott hitelfedezeti biztosítás CRR szerinti hitelkockázat mérséklő eszközként történő figyelembe vehetőségével kapcsolatban.

A kérdés az volt, hogy a biztosító részvénytársaság által kötött, a hitel illetve kezesség és garancia biztosítási szolgáltatásra vonatkozó biztosítási szerződés (kötvény) minősülhet-e a szavatoló tőke számítása során hitelkockázat csökkentését lehetővé tevő elfogadható biztosítékként, és amennyiben igen, úgy arra alkalmazhatóak-e a garanciára vagy valamely egyéb elfogadható fedezetre vonatkozó, az irányadó jogszabályokban fellelhető rendelkezések.

Az MNB úgy foglalt állást, hogy a biztosítók valamennyi módszer, azaz a sztenderd módszer szerint is elismerhető fedezetnyújtók a CRR 201. cikk (1) bekezdés g)pontja alapján. Tekintettel továbbá arra, hogy a garancia fogalmát a CRR nem határozza meg, az MNB álláspontja szerint a CRR szempontjából minden olyan fedezet garanciának tekinthető, amely maradéktalanul megfelel az előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet fogalmának és a CRR garanciával szembeni követelményeinek, és így az említett feltételek teljesülése esetén valamely biztosítási szerződés, illetve az abban foglaltak, vagy annak alapján kibocsátott biztosítói kötelezettségvállalás is.


Felügyelet

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

MNB állásfoglalás a kiszervezési szerződések kötelező elemeiről a Szolvencia II irányelv rendszerében

A biztosítók ügymenetének, tevékenységének kiszervezése nem újkeletű fogalom a hazai jogban, ugyan eltérő tartalmi elemekkel,...

Részletek

Új EIOPA iránymutatás a felhőszolgáltatások kiszervezés útján történő igénybevételéről

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-Hatóság (EIOPA) nemrég kiadta a végleges iránymutatását (Iránymutatás)...

Részletek

Mikor alkalmazható negatív kamat?

A mára többé-kevésbé elfogadott negatív kamat gondolata – azaz az, hogy nem az adós fizet kamatot a hitelezőnek, hanem...

Részletek

Kihirdetésre kerültek a külföldi befektetők bejelentési kötelezettsége alá tartozó egyes pénzügyi szolgáltatások

Év elején hatályba lépett az a Kormányrendelet, amely a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről...

Részletek