Határidő-hosszabbítás a pénzmosási azonosítás kapcsán

Bank- és hiteljog Pénzforgalom 2019. június 24.

Nem csak a bankokra, hanem valamennyi szolgáltatóra kiterjedő határidő-hosszabbítás a pénzmosási azonosítás kapcsán: Az Országgyűlés 2019. október 31-ig meghosszabbította a meglévő ügyfelek tekintetében fennálló ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítésének határidejét és új értesítési kötelezettséget vezetett be a szolgáltatókra

Mint az ismert, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 79. §-a alapján 2019. június 26-án telt volna le az a két éves átmeneti időszak, mely alatt a szolgáltatóknak a Pmt. hatálybalépését megelőzően létesített üzleti kapcsolatok esetén el kellett végezniük a Pmt. szerinti átvilágítási intézkedéseket. A jogszabály szerint azon ügyfelek esetén, akiknek vonatkozásában a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás eredménye (tehát például a személyazonosító okmányok másolata) nem áll rendelkezésre 2019. június 26-án, a szolgáltató köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni.

Mivel a Magyar Bankszövetség jelezte, hogy e határidőig az ügyfelek egy részénél az átvilágítási folyamat nem zárul le, a kormány a Pmt. módosítására irányuló törvényjavaslatot nyújtott be 2019. június 21-én, melyet az Országgyűlés 2019. június 25. napján elfogadott.

Az elfogadott módosító jogszabály szerint a Pmt. 79. §-ában foglalt határidő nem 2019. június 26-án, hanem 2019. október 31-én jár le, azaz a halasztással a jogalkotó kellő időt biztosít az ügyfél-átvilágítási eljárások lefolytatására, ezzel megakadályozva azt, hogy több mint egymillió ügyfél esetén a banki tranzakciók 2019. június 26-a után bármilyen akadályba ütközzenek.

A módosítás eredményeként nem csak a hitelintézetekre, de valamennyi a Pmt. szerint ügyfél-átvilágításra kötelezett szolgáltatóra (így a biztosítókra és a nyugdíjpénztárakra) is a 2019. október 31-i határidő lesz irányadó.

A módosítás a meghosszabbított határidőn belül történő hatékony végrehajtás és a még szükséges ügyfél-átvilágítási intézkedések megfelelő elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet, mely szerint a szolgáltatók a törvénymódosítás hatálybalépését követő 3 napon belül kötelesek tájékoztatni azon ügyfeleiket, akik esetében a Pmt.-ben meghatározott ügyfél-átvilágítás még nem történt meg teljes körűen. A tájékoztatásra írásban, vagy a szerződésben meghatározott módon kerülhet sor.

 

A törvény elfogadott szövege elérhető itt: https://www.parlament.hu/irom41/06597/06597-0005.pdf

Vissza a hírekhez