Gazdasági tevékenységhez nem köthető információ is lehet üzleti titok?

Polgári jog Üzleti titok 2021. január 26.

A Szegedi Ítélőtábla közelmúltban közzétett ítéletében az üzleti titok fogalmát értelmezte. Az Ítélőtábla a döntés meghozatala során két kérdésre kereste a választ: elsősorban arra, hogy az üzleti titoknak minősülnek-e az olyan információk, amelyek nem kapcsolódnak gazdasági tevékenységhez, másodsorban pedig arra, hogy kiterjed-e az üzleti titokra vonatkozó védelem az olyan adatokra is, amelyekhez a jogosulttal szemben eljáró fél gazdasági tevékenység végzése során jutott hozzá.

A döntés szerint valamely adat, információ – az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén – mind a Ptk., mind a hatályos, az üzleti titok védelméről szóló törvény (2018. évi LIV. tv.) alapján csak akkor tekinthető üzleti titoknak, ha az a jogosult gazdasági tevékenységéhez kapcsolódik. Tehát egy adat üzleti titokká való minősítésének feltétele, hogy az olyan gazdasági tevékenységéhez kapcsolódjon, amelyet a jogosult végez.

Az Ítélőtábla a gazdasági tevékenység fogalmát széleskörűen értelmezte, így azon akár nyereségszerzési céllal, akár anélkül, akár rendszeresen, vagy üzletszerűen, esetlegesen nem üzletszerűen folytatható gazdasági tevékenységet is érteni kell. Azt azonban az Ítélőtábla ítéletében lefektette, hogy mivel az üzleti titoknak a jogosult üzleti, gazdasági tevékenységéhez kell kapcsolódnia, e tekintetben közömbös, hogy a jogosulttal szemben eljáró fél folytat-e gazdasági tevékenységet, illetve, hogy annak során jutott-e az adat, információ, tény a birtokába.

Mindezek mellett az Ítélőtábla elvi éllel állapította meg azt is, hogy nem minősít valamely tényt, információt üzleti titokká az, ha annak jogosultja azért kívánja azt titokként „elismertetni”, mert annak nyilvánosságra kerülése, vagy más által történő megismerése eredményeként valamely jogsértő, esetlegesen szerződésszegő magatartása válna megismerhetővé, illetve bizonyíthatóvá. Vagyis az adatok üzleti titokként való védelme nem függhet attól, hogy azok perben való felhasználása a jogosultra hátrányos következményekkel jár-e vagy sem. (Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.162/2020/6.)

 

Vissza a hírekhez