EU rendelet a pénzpiaci alapokról

Tőkepiac 2017. augusztus 2.

Az ÁÉKBV (más néven UCITS) és az ABA (alternatív befektetési alapok) piacát érintő új uniós rendelet látott napvilágot, amely az EU-ban létrehozott, kezelt vagy forgalmazott pénzpiaci alapokról szól (2017/1131 rendelet a pénzpiaci alapokrólPPA rendelet).

A pénzpiaci alapok (PPA-k) olyan befektetési alapok, amelyek rövid távú finanszírozást nyújtanak a pénzszükséglettel rendelkező intézmények, vállalkozások és az állam számára, ugyanakkor rövid távú, magas szintű likviditást biztosító befektetési lehetőséget kínálnak a befektetők számára.

A PPA rendelet szabályozza a PPA-k által befektetésre elfogadható pénzügyi eszközöket, a PPA-k lehetséges portfólióját, a PPA-k eszközeinek értékelését, valamint a PPA-kkal kapcsolatos jelentéstételi követelményeket.

A PPA rendelet mindkét uniós szinten szabályozott kollektív befektetési formára kiterjed, tehát alkalmazandó a 2009/65/EK irányelv alapján ÁÉKBV-ként engedélyezett és a 2011/61/EU irányelv alapján ABA-nak minősülő befektetési formákra is, ha ezek

  • olyan rövid lejáratú eszközökbe fektetik be az összegyűjtött tőkét, amelyek hátralévő futamideje nem haladja meg a 2 évet,
  • különálló vagy kumulált célkitűzéseik révén a pénzpiaci kamatlábaknak megfelelő hozamot vagy a befektetés értékének megőrzését kínálják.

 A PPA rendelet alapján a PPA-kat engedélyeztetni kell, az engedélyben meg kell majd jelölni a PPA típusát, amely az alábbi lehet: 

  • változó nettó eszközértékű PPA,
  • állampapírokba fektető állandó nettó eszközértékű PPA,
  • alacsony volatilitású nettó eszközértékű PPA.

A befektetési alapkezelő magára illetve az általa kezelt befektetési alapra vonatkozó dokumentációban vagy a kereskedelmi kommunikáció során a „pénzpiaci alap” vagy a „PPA” megnevezést csak a fenti engedély alapján használhatja majd.

A PPA rendelet már hatályos, szabályait azonban majd csak 2018. július 21-től kell alkalmazni, a már működő pénzpiaci alapok vonatkozásában további 1 éves átmeneti idővel. A PPA rendelet átmeneti szabálya szerint azoknak a már létező befektetési alapoknak, amelyek az új szabályozás szerint PPA-nak minősülnek, 2019. január 21-ig kell kérelmet benyújtaniuk a PPA illetékes hatóságának minden olyan dokumentummal együtt, amely igazolja a PPA rendeletnek való megfelelést. A hatósági eljárás határideje a hiánytalan kérelem benyújtásától számítva legfeljebb 2 hónapot vehet igénybe, a hatóság határozatot bocsát ki a megfelelésről.

Tagállami szinten a PPA rendelet által lefedett területen nem írhatók elő további követelmények.

A PPA rendeletet további végrehajtási rendeletek egészítik majd ki.

A pénzpiaci alapokra vonatkozóan rendelkezéseket tartalmazott az Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága (CESR, 2011 januárjától ESMA) útmutatóját követő 10/2012. (X. 5.) PSZÁF elnöki ajánlás, valamit a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Szövetsége (BAMOSZ) szabályzata is, amelyeket a PPA rendelet meghaladottá tesz.

Vissza a hírekhez