Együttes cégjegyzési jog cégbírósági bejegyzésével kapcsolatos kérdések 2019. január 31.

Társasági jog

Egy cég írásbeli képviseletének módja a cégjegyzés, mely lehet önálló (amikor az adott képviselő egyedül tesz írásbeli jognyilatkozatot) vagy együttes (amikor a képviselők közösen teszik az írásbeli nyilatkozatot). Együttes cégjegyzési jog esetén a társaság írásbeli képviselete bármely két – vagy a létesítő okirat előírása alapján több – cégjegyzésre jogosult aláírása útján történik. A létesítő okirat azonban az együttes cégjegyzés módját úgy is meghatározhatja, hogy bizonyos személyek csak meghatározott másik személlyel gyakorolhatják cégjegyzési jogukat (pl. egy adott munkavállaló csak egy adott ügyvezetővel). A gyakorlatban elterjedt megoldás szerint a cégjegyzési joggal rendelkező személy adatait tartalmazó cégjegyzéki rovatnál (13. sorszámú rovat) név szerint szerepel az a másik személy, akivel a cégjegyzési jog együttesen gyakorolható. Ezt a gyakorlatot módosíthatja egy friss bírósági döntés.

A Fővárosi Ítélőtábla a napokban közzétett eseti döntésében (IH 2018. 152.) kifejtette, hogy együttes cégjegyzési jog esetén nincs feltétlenül szükség arra, hogy minden egyes képviseletre jogosult esetén név szerint kerüljön feltüntetésre az a másik személy (kerüljenek felsorolásra azok a személyek), akivel (akikkel) a cégjegyzési jog együttesen gyakorolható.

Az ügy érdemében döntő bíróság álláspontja szerint, ha a társaság létesítő okirata (társasági szerződése, alapszabálya vagy alapító okirata) az együttes cégjegyzésre jogosultak esetén azokat a személyeket, akikkel a cégjegyzési jog együttesen gyakorolható, nem név szerint, hanem a tisztségüknél illetve a munkavállalói minőségüknél fogva határozza meg, akkor az együttes aláíró esetében nem szükséges megjelölni az adott személyek nevét. Elég a társasági tisztséget vagy a munkavállalói minőséget feltüntetni (pl. ügyvezető, cégvezető, más munkavállaló), ilyen esetben a cégjegyzékben is csak az együttesen aláíró másik személy tisztsége jelenik majd meg.

A bíróság döntése adminisztratív szempontból egyértelműen könnyebbséget jelent az együttes cégjegyzés módját a fentiek szerint előíró társaságok számára. Az ilyen társaságokkal kapcsolatba kerülő, körültekintően eljáró vállalkozásoknak azonban indokolt ellenőrizniük, hogy az együttesen aláíró személy rendelkezik-e a cégjegyzék szerint az együttes cégjegyzési jog gyakorlásához megkívánt tisztséggel, munkavállalói minőséggel. 


Cégjegyzés, Vezető tisztségviselő

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Elektronikus (cég)bélyegző és elektronikus cégjegyzési jog

Egy pénzügyi intézmény a pénzügyi és kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó szerződéseit kevés kivétellel csak írásban...

Részletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek átláthatósága és jóváhagyása

Irodánk több cikkben is beszámolt arról, hogy a 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelv („Irányelv”) implementálásaként...

Részletek

Javadalmazási politika és javadalmazási jelentés a nyilvánosan működő részvénytársaságnál

Az Európai Parlament és a Tanács a 2017. május 17-i (EU) 2017/828 számú irányelvvel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás...

Részletek

Új részvényesi szerepvállalási átláthatósági szabályok a befektetéseket kezelők tevékenységére

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 2017/828 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek („Irányelv”) való megfelelés érdekében...

Részletek