EBA konzultáció az új kiszervezési iránymutatásokról 2018. augusztus 1.

Az elmúlt években a pénzügyi intézmények körében egyre népszerűbb megoldás az egyes tevékenységek kiszervezése a hatékony működés és a költségcsökkentés érdekében. A digitalizáció, az információs technológia fejlődése és különösen a FinTech térhódítása miatt elsősorban az IT szolgáltatások kiszervezése iránti igény növekszik folyamatosan.

Ezen változásokra tekintettel az Európai Bankhatóság (EBH) elkészítette az új kiszervezési iránymutatásainak tervezetét. A tervezettel kapcsolatos konzultáció 2018. szeptember 24-ig tart, a beérkezett észrevételek alapján kerül sor az iránymutatások végelegesítésére.

Az iránymutatások várhatóan 2019. június 30-ától alkalmazandóak és valamennyi pénzügyi intézményre, pénzforgalmi szolgáltatóra és elektronikuspénz-kibocsátó intézményre irányadóak. Az EBH elődje, az Európai Bankfelügyeleti Bizottság által 2006-ban közreadott kiszervezési iránymutatások ezzel egyidejűleg hatályukat vesztik. A 2019. június 30. előtt hatályba lépett szerződéseket a következő hosszabbítás alkalmával, de legkésőbb 2020. december 31-ig kell megfeleltetni az új iránymutatásoknak.

Az új iránymutatások közé bekerültek az EBH 2017 decemberében közreadott iránymutatásai is a felhőszolgáltatóknak történő kiszervezésről.

Az iránymutatások a korábbiaknál részletesebb előírásokat tartalmaznak a kiszervezhető tevékenységekről, a kiszervezést megelőző kockázatelemzésről, a kiszervezési szerződésről, a kiszervezéssel kapcsolatos felelősségről, a kiszervezett tevékenységek végzésének ellenőrzéséről és a felügyeleti hatóságok feladatairól.

A tervezet rögzíti, hogy az egyes funkciók kiszervezése nem eredményezheti a vezető testület felelősségének delegálását. Az intézményeknek képesnek kell lenniük arra, hogy folyamatosan ellenőrizzék és fejlesszék a kiszervezett folyamatok, szolgáltatások és tevékenységek minőségét és hatékonyságát, és a kiszervezéssel kapcsolatos kockázatértékelést.

Az iránymutatások meghatározzák az alkalmazandó átvilágítási folyamat kereteit annak érdekében, hogy az intézmények csak megbízható szolgáltatókkal szerződjenek, és ezáltal biztosított legyen a jogszabályoknak megfelelő folyamatos szolgáltatásnyújtás. Az intézmények kötelesek nyilvántartást vezetni valamennyi kiszervezési megállapodásról és lehetővé kell tenniük, hogy azokat az illetékes felügyeleti hatóságok ellenőrizhessék.

Vissza a hírekhez