Crowdfunding, EU bizottsági javaslat az egységes szabályozásra 2018. március 28.

Az EU Bizottsága a 2018 márciusi FinTech cselekvési terve részeként javaslatot dolgozott ki a közösségi finanszírozás (crowdfunding), azon belül is a közösségi hitelezés és befektetés egységes EU rendeleti szintű szabályozására annak érdekében, hogy az Unión belül, határon átnyúlóan is hozzáférhető, valamint működtethető legyen a crowdfunding.

A FinTech akcióterv szerint tizenegy uniós tagállamnak egyedi szabályozása van a crowdfundingra, ezek azonban gyakran ellentétesek egymással és akadályozzák a közösségi finanszírozás egységes piacának fejlődését. További akadályt jelentenek az egyes tagállami felügyeletek eltérő megközelítései.

A crowdfunding forrásgyűjtői szempontból elsősorban az induló vállalkozások fejlődését szolgálja olyan vállalati létszakaszban, ahol a hagyományos, banki, értékpapír kibocsátással vagy kockázati- illetve magántőke befektetéssel történő finanszírozási források még nem elérhetők. Befektetői illetve hitelezői szempontból a crowdfunding remek alternatív lehetőség, a közösségi célok, nemes ügyek támogatása melletti elköteleződés lehetőségét adja, ugyanakkor a pénzügyi, befektetői tudatosság remek iskolája, ahol jellemzően széles befektetői, hitelezői kör, egyenként kis összegekkel vesz részt a közösségi finanszírozásban.

Az EU Bizottság javaslatának lényege a következő:

  • egyablakos hozzáférést biztosít az EU piacához, ezzel segítve a közösségi platformokat a határon átnyúló szolgáltatás előtt álló akadályok leküzdésében,
  • meghatározza azokat a követelményeket, amelyeket a crowdfunding szolgáltatóknak teljesíteniük kell az engedély megszerzése érdekében, továbbá engedélyezési és felügyelési lehetőséget biztosít az ESMA (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) számára, 
  • egyedi szabályokat biztosít az uniós crowdfunding szolgáltatók számára a befektetés és hitelezési alapú üzleti modellekre,
  • befektetési illetve hitelezési lehetőséget biztosít a befektetők illetve hitelnyújtók részére, a befektető- és hitelezővédelem biztosítása mellett. 

Az EU Bizottság felkérte az európai felügyeleti hatóságokat, hogy 2019 első negyedévéig mérjék fel az innovatív pénzügyi technológiai üzleti modellekkel kapcsolatos jelenlegi engedélyezési megközelítéseket, mindenekelőtt azt, hogy a tagállami hatóságok milyen módon érvényesítik a pénzügyi szolgáltatási jogszabályokban meglévő arányosságot és rugalmasságot.

A FinTech akcióterv külön kitér a kriptodevizákra és az ICO (Initial Coin Offering) kérdésére is. Az uniós hatóságok 2018-ban figyelemmel kísérik a fejleményeket, a kockázatok, lehetőségek és a vonatkozó szabályozási keret alkalmasságának értékelése alapján a Bizottság értékeli majd, hogy szükséges-e ezekre nézve uniós szintű szabályozás.

Forrás: https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-fintech_en

Vissza a hírekhez